Atpakaļ uz sarakstu Printēt 1. Oct. 2008

Šodien sākas pieteikšanās vienotajai elektroniskajai biļetei - e-talonam

Pasažieru ērtībām darbu sāks "Rīgas satiksmes" mobilie klientu centri

Šodien, 1. oktobrī sākas viens no svarīgākajiem posmiem elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanā - pieteikšanās personalizētajam e talonam. Savukārt no rītdienas - 2. oktobra - pasažieru ērtībām speciāli aprīkotos autobusos sāks darboties četri mobilie klientu centri, kuros būs iespējams saņemt informāciju par e talonu, kā arī bez maksas nofotografēties personalizētajai kartei.

Personalizētais e talons jeb zilais e talons ar fotogrāfiju, kas reģistrēts uz viena konkrēta lietotāja vārda, būs galvenais norēķinu veids par braukšanu sabiedriskajā transportā tiem pasažieriem, kas par braucienu saņem atlaides. Turklāt tas būs ērtākais maksāšanas līdzeklis ikvienam pasažieriem, kas ikdienā izmanto Rīgas sabiedrisko transportu un šobrīd lieto mēnešbiļetes. 

Lai pieteiktos, jāaizpilda anketa

Lai pieteiktos personalizētajam e talonam, jāaizpilda un jāparaksta "Rīgas satiksmes" izstrādātā anketa. Taču, lai atvieglotu pieteikšanos, katrai iedzīvotāju grupai pieteikšanās process tiek organizēts īpaši.

Laikā no 1. līdz 15. oktobrim uzņēmums "Rīgas satiksme" pa pastu izsūtīs kopumā 146 000 pieteikšanās anketas. Tās saņems visi rīdzinieki, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši Rīgā un sasnieguši pensijas vecumu vai šobrīd ir tiesīgi izmantot Rīgas domes piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā. Tāpat anketas pa pastu saņems vairākas iedzīvotāju grupas, kas ietilpst atlaižu saņēmēju kategorijās – daudzbērnu ģimeņu vecāki, dižģimeņu vecāki, Černobiļas seku likvidētāji, politiski represētās personas un sociālo māju iemītnieki. Gadījumā, ja augstākminēto kategoriju pasažieris nebūs saņēmis anketu līdz 15. oktobrim, Rīgas satiksme lūdz zvanīt pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001919.

Lai atlaides varētu izmantot arī pēc 2009. gada 1. marta, pa pastu saņemtā anketa jāaizpilda obligāti.

Saņemot anketu, pasažierim būs jāpārbauda anketā iekļautā informācija un ar parakstu jāapstiprina, ka tā ir pareiza, anketai jāpievieno pēdējā gada laikā uzņemta fotogrāfija (3 X 4 cm) ar gaišu fonu un, izmantojot aploksni apmaksātai atbildei, tā līdz 31.oktobrim bez maksas jānosūta  "Rīgas satiksmei" . Nofotografēties bez maksas, kā arī nodot pa pastu saņemto anketu pasažieri varēs jebkurā no "Rīgas satiksmes" mobilajiem klientu centriem.

Personalizēts e talons – ne tikai atlaižu saņēmējiem

Tā kā personalizētais e talons nodrošina ne vien atlaižu izmantošanu, bet arī virkni citu ērtību, laicīgi pieteikties šā tipa kartei ir aicināts ikviens, kas Rīgas sabiedrisko transportu izmanto regulāri un šobrīd lieto mēnešbiļetes.

Personalizētais e talons, piemēram, nodrošinās iespēju papildināt kartes kontu ne vien speciālajos biļešu automātos, bet arī internetā, turklāt ļaus bloķēt karti nozaudēšanas gadījumā. Tāpat pasažieri, kas laikus pieteiksies personalizētajam e-talonam, savas kartes saņems pa pastu neilgi pirms elektroniskās norēķinu sistēmas darbības sākuma, lai tās varētu izmantot jau no pirmās sistēmas darbības dienas - 2009. gada 1. marta.

Pasažieri, kas braukšanai sabiedriskajā transportā nesaņem atlaides, taču arī vēlas savlaicīgi pieteikties e-talonam, varēs anketas lejupielādēt internetā (www.rigassatiksme.lv), saņemt "Rīgas satiksmes" mobilajos klientu apkalpošanas centros vai kādā no "Rīgas satiksmes" vairāk nekā 30 biļešu tirdzniecības vietām.

Mobilie klientu centri

Lai atvieglotu pieteikšanos e talonam, no 2.oktobra darbu sāk četri uzņēmuma Rīgas satiksme klientu apkalpošanas centri. Speciāli aprīkoti autobusi vienu nedēļu līdz 9.oktobrim atradīsies stāvlaukumos pie t/c "Origo", "Dole", "Alfa" un autobusu galapunktā Kurzemes prospektā 137 (Imanta) darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00.

Mobilajos klientu centros iedzīvotāji varēs saņemt visu nepieciešamo informāciju par elektronisko biļeti un klātienē apskatīties, kā darbosies elektroniskā norēķinu sistēma.

Klientu centros būs iespējams:

  • saņemt anketas personalizētā e talona iegūšanai (izņemot augstāk minētos pasažierus, kuri tās saņēmuši pa pastu);
  • saņemt palīdzību anketu aizpildīšanā;
  • nodot aizpildītās anketas tiem, kuri tās saņēmuši pa pastu un aizpildījuši mājās
  • nodot aizpildītās anketas tiem, kuri tās izdrukājuši no interneta;
  • nofotografēties bez maksas;
  • aplūkojot jaunās iekārtas – transporta līdzekļa vadītāja pulti un kartes lasītāju.

Papildus mobilajiem klientu centriem nofotografēties un aizpildīt, kā arī nodot anketas klienti varēs arī "Rīgas satiksmes" biļešu kasē Brīvības ielā 191 darba dienās no 8:00 līdz 16:00.

Jau ziņots, ka 2009. gada 1.martā Rīgas sabiedriskajā transportā sāks darboties vienotā elektroniskā biļete jeb e talons. Tas ietaupīs laiku biļešu iegādei, novērsīs papīra biļešu pieejamības problēmas mazumtirdzniecībā, norēķiniem par braucienu sabiedriskajā transportā nebūs nepieciešama skaidra nauda. Līdz ar e talona ieviešanu Rīgā netiek mainīta tarifu sistēma – saglabājas braukšanas karšu sistēma un viens tarifs, mainās tikai maksāšanas līdzekļi.


20361862
Citi saziņas veidi