Atpakaļ uz sarakstu Printēt 27. Aug. 2009

Vienkāršo atlaižu saņemšanu Rīgas sabiedriskajā transportā

Rīgas sabiedriskā transporta elektronisko norēķinu sistēmā šobrīd kopumā reģistrēti vairāk nekā 220 000 pastāvīgo "Rīgas satiksmes" klientu, kuri izmanto pašvaldības piešķirtās atlaides. Tiem, kuri mācās vai studē vismaz reizi gadā ir jāapliecina tiesības arī turpmāk izmantot minētās atlaides[1]. Pateicoties 25. augusta Rīgas domes lēmumam, visas iedzīvotāju kategorijas, kuras atlaides saņēma līdz šim – tostarp valsts finansētās – saņems tās arī turpmāk. Turklāt klāt nākusi vēl viena iedzīvotāju kategorija – Rīgas vispārizglītojošo skolu skolotāji, kuriem no 1. oktobra tiks segta viena maršruta mēneša abonementa biļetes darba dienām cena 50 % apjomā – Ls 11.40 vietā jāmaksā Ls 5.70. Savukārt izmaiņas skars Rīgas 5. – 12. klašu skolēnus, kuru braukšanu sabiedriskā transportā turpmāk pašvaldība apņēmusies segt 50 % apjomā, līdzšinējās 75 % atlaides vietā. 

Saglabājoties atlaidēm un lai maksimāli atvieglotu iedzīvotājiem iespēju apliecināt savas tiesības arī turpmāk izmantot atlaides, "Rīgas satiksme" katrai atlaižu kategorijai izstrādājusi īpašu kārtību, kādā apliecināt pasažiera statusu.

Sākoties jaunajam mācību gadam, īpaši aktuāla ir ap 10 000 jauno Rīgas skolēnu un studentu personalizācija un e talonu izsniegšana viņiem, kā arī jau esošo, sistēmā reģistrēto ap 80 000 izglītojamo statusa pagarināšana.

"Rīgas satiksme" aicina ikvienu Rīgas mācību iestādi sadarboties un izmantot tās iespējas, kas tiek piedāvātas, lai vienkāršotu skolēniem un studentiem braukšanas maksas atvieglojumu iegūšanu.

Jaunums – pārvietojamie klientu centri

"Rīgas satiksme" piedāvā Rīgas mācību iestādēm iespēju pieteikties pārvietojamajam klientu centram apkalpošanai tieši mācību iestādē. Piesakoties tam, iestāde novērsīs nepieciešamību saviem audzēkņiem un viņu vecākiem doties uz "Rīgas satiksmes" Klientu apkalpošanas centru, kā arī pašai iestādei – nepieciešamību izsniegt izziņas. 

Jau no šodienas ikvienas Rīgas mācību iestādes pārstāvis var zvanīt uz "Rīgas satiksmes" informatīvo tālruni 80001919, izteikt vēlmi uzņemt savā iestādē Rīgas satiksmes pārvietojamo klientu centru. Mācību iestādēs statuss tiks atjaunots visiem, kuriem ir personalizētais e talons, izņemot 2. – 9. klasi, kuru statuss tiks automātiski atjaunots atbilstoši dzimšanas gadam.

Tiem, kuri nebūs paspējuši pagarināt statusu vai izgatavot e talonu savlaicīgi

"Rīgas satiksme" septembrī un oktobrī piedāvās iegādāties pagaidu biļetes skolēniem un studentiem ar 50 % atlaidi. Iegādāties un izmantot braukšanai tās varēs, uzrādot skolēna vai studenta apliecību. No 1. līdz 6. septembrim šīs biļetes tiks pārdotas, uzrādot nepagarinātu skolēna vai studenta apliecību. Savukārt 1. klases skolēni līdz 6. septembrim varēs braukt bez apliecības.

Skolotāji

Atbilstoši pašvaldības lēmumam, statuss līdz 1. oktobrim jāpiešķir ap 6000 Rīgas skolotāju.

Lai nodrošinātu atbilstošu statusu Rīgas vispārizglītojošo skolu skolotājiem, "Rīgas satiksme" izstrādājusi īpašu iespēju – pieteikties internetā. To varēs izdarīt no 1. septembra. Līdz 1. septembrim katra Rīgas vispārējās izglītības mācību iestāde saņems vēstuli ar informāciju no "Rīgas satiksmes" par piekļuves tiesību saņemšanas kārtību. Skolotājiem atlaižu saņemšanai būs jāpiesakās elektroniski.

Jaunajiem Rīgas skolēniem un studentiem – katram individuāli vai kolektīvi no skolas

Ja līdz šim skolēns Rīgā nav mācījies vai uzsāk mācības 1. klasē – vispirms jāpainteresējas mācību iestādē, vai tā neplāno iesniegt kolektīvo pieteikumu par vairākiem skolēniem vienlaikus. Ja nē, jādodas uz kādu no "Rīgas satiksmes" Klientu apkalpošanas centriem, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un izziņu no skolas. Tur tiks izgatavots personalizētais e talons, kā arī piemērota kategorijai atbilstoša atlaide.

2. – 4. klašu skolēniem un 5.- 9. klašu skolēniem – statusu atjauno automātiski

Statuss šīm kategorijām tiek atjaunots atbilstoši dzimšanas gadam – tas nozīmē: ja skolēns uzsāk mācības norādītajā klasē un viņa dzimšanas gads ir attiecīgi norādītais, skolēns pēc 15. septembra automātiski saņems tiesības izmantot sev pienākošos atlaidi – attiecīgi 100 vai 50 procentu apmērā. Vecākiem būtu jāpievērš uzmanība – ja skolēns uzsācis mācības ātrāk, vai kāda cita iemesla dēļ dzimšanas gads atšķiras – lūdzam doties uz "Rīgas satiksmes" Klientu apkalpošanas centru vai interesēties savā skolā, vai un kad ieradīsies "Rīgas satiksmes" portatīvais Klientu apkalpošanas centrs.

Piemēram, ja skolēns dzimis 2001. gadā un uzsāk mācības 2. klasē, viņa statuss tiks automātiski pagarināts, ja dzimis 2000. gadā un uzsāk mācības 3. klasē – statuss tiek pagarināts automātiski. Attiecīgi 4. klasi uzsākot, dzimšanas gads – 1999.; 5. – 1998.; 6. – 1997.; 7. – 1996.; 8. – 1995.; 9. – 1994.

10. – 12. klašu skolēniem, augstāko izglītības iestāžu pilna laika studējošajiem un profesionālo mācību iestāžu audzēkņiem, kuri turpina mācības Rīgas pilsētas skolā vai augstākās izglītības iestādē

Līdz 15. septembrim jāiegādājas mēneša braukšanas biļeti vēl ar atlaidi, savukārt no 15. septembra, ja mācību iestādē neierodas "Rīgas satiksmes" pārvietojamais apkalpošanas centrs, uz kādu no "Rīgas satiksmes" Klientu apkalpošanas centriem jādodas personīgi, līdzi ņemot izziņu no skolas vai augstskolas, un jāpagarina iespēja izmantot atlaidi. Kamēr tas nav izdarīts, var iegādāties pagaidu biļetes.


[1]RP SIA "Rīgas satiksme" noteikumi Par abonementa biļešu izmantošanas kārtību, www.rigassatiksme.lv

20361862
Citi saziņas veidi