Izmaiņas no 01.02.2015.

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” informē

1. Par braukšanas tarifu, biļešu veidiem un cenām

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” informē, ka ar 2015.gada 1.februāri Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pamata maršrutu tīklā tiek noteikts braukšanas maksas tarifs EUR 1,15, kā arī šādi biļešu veidi un cenas:

 

Biļešu cenas, EUR

Abonementa biļetes

1. Vienā maršrutā

 - visām mēneša dienām

35.00

 - mēneša darba dienām

30.00

 - piecām  dienām

9.00

 - strādājošie pensionāri visām mēneša dienām*

25.00

 - strādājošie pensionāri mēneša darba dienām*

20.00

 - studentiem visām mēneša dienām*

10.00

 - daudzbērnu ģimenēm visām mēneša dienām*

10.00

 - skolotājiem visām mēneša dienām*

10.00

 - skolotājiem mēneša darba dienām*

8.00

2.Visos tramvaju, trolejbusu un autobusu maršrutos

 -  visām mēneša dienām

50.00

 - mēneša darba dienām

40.00

 - piecām  dienām

15.00

 - trīs  dienām

10.00

 - 24 stundām

5.00

 - strādājošie pensionāri visām mēneša dienām*

40.00

 - strādājošie pensionāri mēneša darba dienām*

30.00

 - studentiem visām mēneša dienām*

16.00

 - daudzbērnu ģimenēm visām mēneša dienām*

16.00

 - skolotājiem visām mēneša dienām*

16.00

 - skolotājiem mēneša darba dienām*

12.00

3. Biļetes noteiktam braucienu skaitam  tramvajos, trolejbusos, autobusos

 - vienam braucienam

1.15

 - diviem braucieniem

2.30

 - četriem braucieniem

4.60

 - pieciem braucieniem

5.75

 - desmit braucieniem

10.90

 - divdesmit braucieniem

20.70

 - piecdesmit braucieniem

50.60

 - diviem braucieniem 2 personām

4.60

 - diviem braucieniem 3 personām

6.90

4. Biļetes noteiktam braucienu skaitam studentiem*

 - vienam braucienam

0.30

 - diviem braucieniem

0.60

 - četriem braucieniem

1.20

 - pieciem braucieniem

1.50

 - desmit braucieniem

2.85

 - divdesmit braucieniem

5.40

5. Biļetes noteiktam braucienu skaitam strādājošiem pensionāriem*

 - vienam braucienam

0.60

 - diviem braucieniem

1.20

 - četriem braucieniem

2.40

 - pieciem braucieniem

3.00

 - desmit braucieniem

5.70

 - divdesmit braucieniem

10.80

 Vienreizējā dzīvnieku pārvadāšanas biļete

 - biļete dzīvnieku pārvadāšanai

1.50

Vienreizējā biļete, iegādājoties transportlīdzeklī pie vadītāja

 - biļete, iegādājoties transportlīdzeklī pie vadītāja

2.00

 *Biļetes par norādīto cenu pieejamas tām pasažieru kategorijām, kuras atbilst Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 89 

2. Par pārejas periodu sakarā ar braukšanas tarifa izmaiņām

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” un pilnsabiedrība „Rīgas mikroautobusu satiksme” nosaka abonementa biļešu (turpmāk – biļetes) 30 dienu izmantošanas pārejas periodu pēc jaunā braukšanas maksas tarifa (turpmāk – jaunais tarifs (biļetes cena)) ieviešanas.

Pasažieri, kas iegādājušies biļetes par iepriekšējo tarifu, un līdz jaunā tarifa (biļetes cenas) spēkā stāšanās dienai nav tās pilnībā izmantojuši, biļetes var lietot 30 dienas no jaunā tarifa (biļetes cenas) spēkā stāšanās dienas, neatkarīgi no pirmā brauciena autorizācijas.

Pasažieri, kas iegādājušies biļetes par iepriekšējo tarifu (biļetes cenu), var saņemt atpakaļ naudu par neizmantoto biļeti vai neizmantotiem braucieniem, kas iegādāti par veco tarifu (biļetes cenu), ne vēlāk kā divpadsmit mēnešu laikā pēc biļetes iegādes brīža vai automātiskas ielādes, neatkarīgi no pirmā brauciena autorizācijas, šādā veidā:

RP SIA „Rīgas satiksme” klientu apkalpošanas centros saskaņā ar RP SIA „Rīgas satiksme” noteikumiem Nr. INA-NOT/2012/7 „Abonementa biļešu izmantošanas kārtība”;

savā norēķinu kontā, RP SIA „Rīgas satiksme” klientu apkalpošanas centrā iesniedzot pieteikumu, uzrādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, bankas norēķinu kontu.

       Pasažieri RP SIA „Rīgas satiksme” klientu apkalpošanas centros var samainīt neizmantoto vai daļēji izmantoto biļeti, kas iegādātā par veco tarifu (biļetes cenu), pret jaunu biļeti, piemaksājot biļetes cenas starpību.

 

3. Par līgumsoda apmēra izmaiņām sabiedriskajā transportā

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” informē, ka ar 2015.gada 20.februāri par regulāro pasažieru pārvadājumu līguma pārkāpumu, kad pasažieris sabiedrisko transportu izmanto bez samaksas vai biļetes, kontrolieris pasažierim piemēros līgumsodu šādā apmērā:

Pārkāpums

Ja pārkāpējs samaksā līgumsodu kontrolierim  saskaņā ar kvīti  par līgumsoda samaksu (līgumsoda samaksa uz vietas)

Ja pārkāpējam tiek izrakstīts rēķins par līgumsoda samaksu

(līgumsoda pēcapmaksa)

Braukšana bez biļetes saskaņā ar šo noteikumu 13.1.-13.4.apakšpunktu

(ja pasažieris neuzrāda biļeti, vai kopā ar biļeti neuzrāda braukšanas maksas atvieglojumu apliecinošu dokumentu, vai nav ievērojis biļešu izmantošanas kārtību sabiedriskā transporta maršrutu sakritības robežās). Precīzāk skatīt www.rigassatiksme.lv

Ja līgumsods nav piemērots gadu pirms pārkāpuma izdarīšanas

 

 

 

 

 

20,00 euro

 

30,00 euro

Ja līgumsods ir piemērots vienu reizi gada laikā pirms pārkāpuma izdarīšanas

 

35,00 euro

Ja līgumsods ir piemērots divas reizes gada laikā pirms pārkāpuma izdarīšanas

 

40,00 euro

Ja līgumsods ir piemērots vismaz trīs reizes gada laikā pirms pārkāpuma izdarīšanas

 

50,00 euro

Braukšana bez biļetes saskaņā ar šo noteikumu 13.5.apakšpunktu (ja pasažierim ir noteiktam termiņam vai maršrutam paredzēta biļete (tai skaitā ar atvieglojumiem), tai ir veikta pirmā brauciena autorizācija (reģistrācija), taču nav veikta konkrētā brauciena autorizācija (reģistrācija)).

Precīzāk skatīt www.rigassatiksme.lv

Ja līgumsods nav piemērots gadu pirms pārkāpuma izdarīšanas

 

 

 

 

3,00 euro

 

5,00 euro

Ja līgumsods ir piemērots vienu reizi gada laikā pirms pārkāpuma izdarīšanas

 

7,50 euro

Ja līgumsods ir piemērots divas reizes gada laikā pirms pārkāpuma izdarīšanas

 

15,00 euro

Ja līgumsods ir piemērots vismaz trīs reizes gada laikā pirms pārkāpuma izdarīšanas

 

30,00 euro

Par augstāk norādīto precīzāk skatīt Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” mājas lapā internetā www.rigassatiksme.lv.

 

4. Par biļešu cenām paaugstināta servisa pārvadājumos

RP SIA „Rīgas satiksme” informē, ka ar 2015.gada 1.februāri paaugstināta servisa maršrutos un nakts satiksmē tiek noteikta šāda braukšanas maksa:

 Biļetes noteiktam braucienu skaitam minibusos

Biļešu cenas, EUR

 - biļete, iegādājoties transportlīdzeklī pie vadītāja

2,00

 - vienam braucienam

1.15

 - diviem braucieniem

2.30

 - četriem braucieniem

4.60

 - pieciem braucieniem

5.75

 - desmit braucieniem

10.90

 - divdesmit braucieniem

20.70

 - piecdesmit braucieniem

50.60

- Nakts satiksmē

2.00

20361862
Citi saziņas veidi