Atpakaļ uz sarakstu Printēt 10. Jun. 2021

Izsludināts atklāts konkurss būvprojekta izstrādei 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojuma infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvaja parametriem

“Rīgas satiksme” informē, ka izsludināts atklāts konkurss būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai tramvaja infrastruktūras atjaunošanai un pārbūvei 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā, pielāgojot to zemās grīdas tramvaja parametriem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 12. jūlijs plkst. 15.00.

11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā plānots esošo manuāli pārslēdzamo vienasmeņa pārmiju nomaiņa pret zemās grīdas tramvaja vagonu ekspluatācijas prasībām atbilstošām divasmeņu pārmijām, nodrošinot pārmiju darbības kontroles iespēju ar tālvadību, kā arī paredzot citu ar tramvaju kustības un sliežu ceļu ekspluatācijas apstākļu uzlabošanu saistītu pasākumu īstenošanu, tai skaitā:

Web_.jpg

 • sliežu ceļu pārbūvi;
 • tramvaja kontakttīkla konstrukciju pielāgošanu;  
 • lietus ūdens novadīšanas risinājumu sliežu ceļu krustojuma zonā;
 • intensīvas autotransporta satiksmes slodzei atbilstoša brauktuves seguma izbūvi.

Detalizētu informāciju par atklāta konkursa noteikumiem, pretendentu atlases prasībām, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu skatīt: https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/atklats-konkurss-tramvaja-infrastrukturas-pielagosana-zemas-gridas-tramvaja-parametriem-11-novembra-krastmalas-un-13-janvara-ielas-krustojums-buvprojekta-izstrade-un-autoruzraudziba/

Projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” ieviešanai kopumā jāveicina videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošana un pasažieru skaita pieaugums videi draudzīgā sabiedriskajā transportā. Papildus tam ir vairāki ar vides ilgtspēju saistīti mērķi:

 • palielināt tramvaja kustības ātrumu;
 • mazināt sastrēgumus;
 • mazināt privāto automašīnu radīto CO2 izmešu negatīvo ietekmi uz vidi un gaisa kvalitāti;
 • uzlabot pārvietošanās pieredzi sabiedriskajā transportā, paaugstinot sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Projektā ietvertie darbi:

 • 5. tramvaja maršruta infrastruktūras pārbūve un atjaunošana posmā no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam "Iļģuciems" – indikatīvi 2 km;
 • 7. tramvaja maršruta infrastruktūras pārbūve un atjaunošana pa posmiem no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam "Ķengarags"  – indikatīvi 7 km;
 • Tramvaja infrastruktūras pārbūve un atjaunošana 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā.

5. tramvaja maršruts:

 • Energoapgādes objektu izbūve, pārbūve un atjaunošana;
 • Sliežu ceļu pārbūve un atjaunošana;
 • Pieturvietu platformu izbūve un pārbūve.

7. tramvaja maršruts:

 • Energoapgādes objektu izbūve, pārbūve un atjaunošana;
 • Sliežu ceļu pārbūve un atjaunošana;
 • Pieturvietu platformu izbūve un pārbūve;
 • Luksoforu objektu uzstādīšana un pielāgošana tramvaja kustības ātruma uzlabošanai;
 • Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi.

11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojums:

 • Sliežu ceļu pārbūve, tajā skaitā automatizēto pārmiju vadības sistēmas ierīkošana;
 • Tramvaja kontakttīkla konstrukciju pielāgošana;
 • Lietus ūdens novadīšanas risinājumi sliežu ceļu krustojuma zonā;
 • Intensīvas autotransporta satiksmes slodzei atbilstoša brauktuves seguma izbūve.

“Rīgas satiksme” Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegusi projekta iesniegumu “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistei Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstībai. Ņemot vērā, ka projektu paredzēts īstenot līdz 2023. gada beigām, “Rīgas satiksme” laicīgi uzsāk nepieciešamos darbus, lai iekļautos noteiktajos termiņos.

Projekta kopējās izmaksas plānotas aptuveni 47.9 miljoni eiro, savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i. 33.7 miljoni eiro.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „Twitter”, „Facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi