Atpakaļ uz sarakstu Printēt 15. Jul. 2020

Ņemot vērā Tiesībsarga rekomendācijas, nosaka braukšanas maksas atvieglojumus senioriem atbilstoši Latvijā noteiktajam pensionēšanās vecumam

Ņemot vērā atkārtotas Tiesībsarga rekomendācijas, trešdien, 15. jūlijā, Rīgas pašvaldības pagaidu administrācija atbalstīja grozījumus domes saistošajos noteikumos, precizējot pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas sabiedriskajā transportā.

Lai nodrošinātu vienotu kritēriju izvērtējumu braukšanas maksas atvieglojuma piešķiršanai, un tiktu ievērots vienlīdzības princips, turpmāk ārvalstu vecuma pensionāri, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Rīgas administratīvajā teritorijā, varēs saņemt braukšanas maksas atvieglojumus tikai tad, kad sasniegs Latvijas Republikā noteikto vecumu, kas dod tiesības pieprasīt vecuma pensiju, un būs ieguvuši pensionāra statusu.

Noteikts, ka personas, kuras dzimušas pēc 1956. gada oktobra, drīkstēs izmantot iepriekš saņemto braukšanas maksas atvieglojumu ne ilgāk kā 180 dienas no šo grozījuma stāšanās spēkā.

Lai sniegtu atbalstu mazāk aizsargātām iedzīvotāju kategorijām, grozījumi noteikumos arī paredz, ka turpmāk Rīgas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās personas, kuras ir sasniegušas pensijas vecumu un kuras nav nodarbinātas, bet kurām nav pietiekama apdrošināšanas stāža, lai saņemtu vecuma pensiju, un kurām piešķirts Latvijas Republikas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts vecuma gadījumā, varēs saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā no biļetes cenas. 

Grozījumi saistošajos noteikumos veikti, pamatojoties uz Tiesībsarga pagājušā gada septembrī sniegto atzinumu, kurā līdz 2020. gada 1. janvārim rekomendēts veikt grozījumus minētajos saistošajos noteikumos, novēršot konstatētos vienlīdzības principa pārkāpumus. 

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa

20361862
Citi saziņas veidi