Atpakaļ uz sarakstu Printēt 7. Feb. 2019

Informācija par Skanstes tramvaja līniju

Projekts -  “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” , Nr. 4.5.1.1/16/I/002

Noslēgts līgums ar CFLA - 2017. gada 3. oktobrī

Mērķis - Projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” mērķis ir veicināt ilgtspējīgu sabiedriskā transporta izmantošanu Rīgā, Rīgas sabiedriskā transporta tīklā iekļaujot mazāk savienotas pilsētas attīstības apkaimes.  

Apakšmērķi

 • palielināt cilvēku skaitu, kas izmanto videi draudzīgu sabiedrisko transportu;
 • samazināt negatīvo ietekmi uz vidi un gaisa kvalitāti;
 • saīsināt sabiedriskā transporta brauciena ilgumu (gan transportlīdzekļiem, gan pasažieriem), nepasliktinot satiksmes apstākļus;
 • samazināt satiksmes sastrēgumus un negadījumu skaitu;
 • uzlabot pārvietošanās pieredzi sabiedriskajā transportā, paaugstinot kvalitātes standartus. 

Plānotie pasākumi 

 • jauna tramvaja infrastruktūras posma izbūve – 3.6 km;
 • tramvaja infrastruktūras posms pārbūve ~ 3 km;
 • 12 zemās grīdas tramvaju iegāde;
 • vienas jaunas apakšstacijas izbūve, vienas apakšstacijas pārbūve, kontakttīkla un kontakttīkla elektroapgādes kabeļu tīkla izbūve;
 • aptuveni 11 jaunu pieturvietu izbūve;
 • atsevišķās vietās ielu pārbūve, vietējās brauktuves izbūve, inženierkomunikāciju pārcelšana, satiksmes vadības sistēmas izveide u.c.

karte_majaslapa_skanste.jpg

Kāpēc Skanste?

 • Rīgas vēsturiskajam centram tuvākā maz apbūvētā apkaime;
 • Skanste veicinās pilsētas starptautisko konkurētspēju - paredzams, ka šajā apkaimē izveidosies Rīgas centrālais biznesa rajons un finanšu centrs;
 • vairāk nekā 40 000 darba vietu;
 • secīgs zaļās ass savienojošais fragments apkaimē. Tās galvenos elementus var veidot ielu apstādījumi, parki, skvēri, pagalmu apstādījumi;
 • teritorijas pārdomātā attīstība un tuvums Rīgas vēsturiskajam centram veicinās kvalitatīvu mājokļu projektu attīstību;
 • 2030.gadā - vairāk nekā 28 000 iedzīvotāju. 

kapec_skanste.png

 Ieguvumi 

 • tramvajs ir pilsētas sabiedriskā transporta mugurkauls, projekta ieviešanas rezultātā būs vērojams pasažieru skaita pieaugums tramvajos;
 • Skanstes tramvaja līnijas izbūve ļaus izveidot lokveida apli ap Rīgas vēsturisko centru;
 • pavērs iespēju veidot jaunus maršrutus, kas, apbraucot centru cauri Skanstei, mazinās sabiedriskā transporta plūsmu, atslogojot K.Barona ielu, un radīs priekšnoteikumus turpmākai jaunu tramvaja maršrutu būvniecībai Purvciema un Pļavnieku virzienā;
 • jaunie zemās grīdas tramvaji, kuri aizstās pašlaik Skanstes apkaimi apkalpojošos autobusus būs videi draudzīgāki;
 • Skanstes apmeklētāji izvēlēsies izmantot sabiedrisko transportu, nevis privāto automašīnu kā līdz šim;
 • pieejama infrastruktūra visiem – zemās grīdas tramvaji un pielāgotas pieturvietas, lai nodrošinātu pieejamību ikvienam.

loka_marsruts.JPG

 Izmaksas un finansējums EUR (bez PVN)

   Sasniedzot snieguma rezerves sertificējamo izmaksu apmēru  Nesasniedzot snieguma rezerves sertificējamo izmaksu apmēru
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas

97 400 000

ES Kohēzijas fonda finansējums  70 000 000 65 669 331
Cits publiskais finansējums (valsts kases aizdevums)  0  4 330 669
"Rīgas satiksme" finansējums  27 400 000  27 400 000

Projekta realizācija - Līdz 2023. gada 1. augustam

Informāciju par jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūves un esošas tramvaju līnijas pārbūves, 1., 2., un 3. kārtas publisko apspriešanu skatīt šeit.

Būvniecības ieceres „Jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūve un esošas tramvaju līnijas pārbūve, 1., 2., un 3. kārta” publiskās apspriešanas prezentācijas skatīt šeit: 1., 2., 3., 4., 5., 6.

62% Rīgas iedzīvotāju atbalsta Skanstes tramvaja ierīkošanu, plašāku informāciju skatīt šeit.

Būvatļaujas projektēšanas darbiem un būvdarbiem 

1. kārta2. kārta3. kārta4. kārta5. kārta.

Publikācijas skatīt šeit.

majaslapai.png

20361862
Citi saziņas veidi