Atpakaļ uz sarakstu Printēt 21. Aug. 2020

Precizēti noteikumi par “Rīgas satiksmes” maksas autostāvvietu lietošanu

Piektdien, 21. augustā, Rīgas domes pagaidu administrācija sēdē apstiprināja vairākas izmaiņas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumos.

Izmaiņas veiktas balstoties uz Valsts kontroles revīzijas atzinumu. Saistošie noteikumi precizēti, lai skaidrotu, ka, iebraucot maksas autostāvvietā, priekšapmaksas izvēles gadījumā, ja autostāvvietu lietotājs ir paredzējis, ka maksas autostāvvietu lietos ilgāk par 5 minūtēm, maksas autostāvvietas lietotājs varētu paspēt veikt fiziskas darbības SMS norēķinu veikšanai (sākt izmantot aplikāciju, nosūtīt īsziņu u. c.), reģistrēt transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā elektroniskajā kontroles iekārtā vai transportlīdzeklī novietot dokumentu, kas apliecina maksas autostāvvietas lietošanas tiesības, piemēram, bezmaksas lietošana personai ar invaliditāti.

Tādējādi tiek novērsts Valsts kontroles norādītais, ka autostāvvietu lietotājiem iepriekš nebija pietiekami skaidri noteikti nosacījumi, kā izmantojams saistošajos noteikumos paredzētais maksas autostāvvietu bezmaksas lietošanas laiks līdz 5 minūtēm.

Tostarp, lai veicinātu Rīgas svētku veiksmīgāku norisi un dotu iespēju svētkos piedalīties plašākam personu lokam, kā arī ņemot vērā, ka sakarā ar svētku norisi daļā maksas autostāvvietu tiek aizliegta transportlīdzekļu novietošana, maksas autostāvvietu bezmaksas lietošana tiek paredzēta arī tradicionālo Rīgas pilsētas svētku laikā.

Tāpat arī saistošajos noteikumos noteikts, ka, ja svētku diena – 4. maijs, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma diena un 18. novembris – iekrīt sestdienā vai svētdienā, tad nākamajā darba dienā, kas saskaņā ar likumu noteikta par brīvdienu, par maksas autostāvvietas lietošanu nav jāmaksā. Bet, ja darbadiena tiks pārcelta uz brīvdienu, tad būs jāmaksā.

Tostarp tiks veiktas izmaiņas pašvaldības maksas autostāvvietu R zonas teritorijā, samazinot B zonas teritoriju. Šīs izmaiņas stāsies spēkā 2020. gada 1. oktobrī. Tas veicinās transporta plūsmas samazināšanu Rīgas vēsturiskajā centrā A un R zonā, motivējot Rīgas iedzīvotājus savus transportlīdzekļus novietot B un C zonās.

Noteikumos arī paredzēts, ka samazināto maksas autostāvvietas pēcapmaksas apmēru varēs maksāt, izvēloties jebkuru norēķinu kanālu, t. i., samazinātā pēcapmaksa tiks piemērota arī gadījumos, ja samaksa tiek veikta ar kredītiestādes starpniecību. Šī norma stāsies spēkā 2020. gada 1. oktobrī.

Tāpat svītrota prasība, ka, veicot samaksu ar SMS, autostāvvietas lietotāja transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar SMS apmaksas sistēmas lietotāja atpazīšanas uzlīmi.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa

20361862
Citi saziņas veidi