Atpakaļ uz sarakstu Printēt 27. Mar. 2019

Sekmīgi noritējusi projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” būvniecības ieceres publiskās apspriešanas prezentācija

Ņemot vērā lielo sabiedrības interesi par Kohēzijas fonda finansētā projekta Nr.4.5.1.1/16/I/002 “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” (turpmāk - Projekts) ietvaros paredzēto jauna tramvaja infrastruktūras posma, kas savienos esošos tramvaju maršrutus, izbūvi, kā arī esošās tramvaja infrastruktūras posma pārbūves ieceri, 2019.gada 26. martā Rīgas domes sēžu zālē notika būvniecības ieceres „Jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūve un esošas tramvaju līnijas pārbūve, 1., 2., un 3. kārta” publiskās apspriešanas prezentācija.

Pasākumā ar prezentācijām uzstājās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, “Rīgas satiksme” un būvprojekta izstrādātāja SIA “BRD projekts” pārstāvji. Tāpat, lai nodrošinātu iespējami plašu sabiedrības iesaisti un līdzvērtīgas iespējas viedokļa paušanai par plānoto būvniecības ieceri, RP SIA “Rīgas satiksme” ar prezentācijām uzstāties bija pieaicinājusi Rīgas Apkaimju alianses, Skanstes attīstības aģentūras un Lielo kapu draugu kustības pārstāvjus.

Par lielo sabiedrības interesi saistībā ar būvniecības ieceri var secināt pēc aktīvajām un ilgstošajām diskusijām pasākuma turpinājumā, kura ietvaros, uzklausot pasākuma dalībnieku viedokļus, tika saņemti vairāki konstruktīvi priekšlikumi par aspektiem uz kuriem vērst uzmanību, izstrādājot tramvaju infrastruktūras posma izbūves tehniskos risinājumus.

Pasākumā tika prezentēts arī TNS veiktais pētījums, kurā tika noskaidrots, ka lielākā daļa jeb 62% Rīgas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā atbalsta Skanstes tramvaja ierīkošanu Rīgā, tāpat aptaujas rezultāti uzrāda, ka 55% Rīgas iedzīvotāju mēdz apmeklēt Skanstes apkaimi un visbiežāk apmeklē Arēnu Rīga un Elektrum Olimpisko centru. Taču no iedzīvotājiem, kas apmeklē Skanstes apkaimi, 58% atzīst, ka šajā apkaimē nokļūst ar automašīnu. Uz jautājumu, vai nokļūšanai Skanstes apkaimē cilvēki izmantotu jauno tramvaja līniju, 32% rīdzinieku atbild apstiprinoši, bet 40% atzīst, ka pagaidām nezina, vai izmantotu šo līniju, jo tas būs atkarīgs no konkrētā maršuta. 

“Rīgas satiksme” apkopos uzklausītos priekšlikumus un nodos tos Rīgas pilsētas būvvaldei apkopošanai un iekļaušanai pārskatā, kas vēlāk tiks publicēts pašvaldības mājaslapā.

Viedokļus un atsauksmes par būvniecības ieceri līdz 2019. gada 4. aprīlim būs iespējams iesniegt:

  1. Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
  3. Un elektroniski portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Atgādinām, ka visa informācija par Projekta īstenošanu, t.sk. publiskās apspriešanas prezentācijas, pieejama “Rīgas satiksme” mājas lapā, sadaļā “Informācija par Skanstes tramvaja līniju” https://www.rigassatiksme.lv/lv/aktualitates/par-skanstes-tramvaja-liniju/

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājaslapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

majaslapai.png

20361862
Citi saziņas veidi