57. autobusa maršruts

Abrenes iela - Ķīpsala

Abrenes iela no 10.03.2014. darba dienās

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
      00 00 00 00         30 30 30 30 30      

 

Ķīpsala - Abrenes iela

Ķīpsala no 10.03.2014. darba dienās

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
    30 30 30 30 30           00 00 00 00      

 

Abrenes iela - Ķīpsala

Abrenes iela no 15.03.2014. brīvdienās

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
          00 00 00 00 00 30 30 30 30 30        

 

Ķīpsala - Abrenes iela

Ķīpsala no 15.03.2014. brīvdienās

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
        30 30 30 30 30 30   00 00 00 00        

Piezīme: Sliktu laika un ceļa apstākļu, kā arī transporta sastrēgumu gadījumos atiešanas laiki var mainīties.

20361862
Citi saziņas veidi