Atpakaļ uz sarakstu Printēt 30. Dec. 2021

Turpinās darbs pie projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” īstenošanas

“Rīgas satiksme” turpina darbu pie projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” īstenošanas. Projektēšanas darbi uzsākti 5. tramvaja maršruta līnijas posma, 7. tramvaja maršruta līnijas posma, kā arī 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojuma infrastruktūras pielāgošanai.

Organizēto atklāto konkursu rezultātā 2021. gada augustā par būvprojekta izstrādi 7. tramvaja maršruta līnijas posma pielāgošanai noslēgts līgums ar personu apvienību SIA "BRD Projekts" un SIA "REM PRO", par būvprojekta izstrādi 5. tramvaja maršruta līnijas posma pielāgošanai noslēgts līgums ar SIA “Transportbūvju konsultācijas” un par būvprojekta izstrādi 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojuma infrastruktūras pielāgošanai noslēgts līgums ar SIA “BRD PROJEKTS”. 11. novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojuma būvprojekta izstrādes termiņš ir 2022. gada maijs, savukārt 5. un 7. tramvaja maršruta līniju būvprojekti, saskaņā ar līgumos noteiktajiem termiņiem, būs pilnībā izstrādāti 2022.gada augustā.

Visu trīs noslēgto līgumu ietvaros būvobjektiem ir izstrādāti būvprojekti minimālā sastāvā un 2021. gada decembrī saņemtas būvatļaujas. Būvprojektos minimālā sastāvā  ir atspoguļoti galvenie būvobjektos plānotie būvdarbi atbilstoši projektēšanas uzdevumu nosacījumiem, tajā skaitā apzinātas sliežu ceļu pārbūves vai atjaunošanas robežas, plānotais pieturvietu izvietojums un izbūves pamatprincipi, plānotais energoapgādes objektu izvietojums u.c. Patreiz uzsākta būvprojektu inženierrisinājumu daļu izstrāde, kā arī tiek detalizēti sākotnējie risinājumi.

Lai nodrošinātu iespējami precīzu un efektīvu darbu izpildes procesa virzību un uzraudzību, notiek regulāras sanāksmes ar projektētājiem. Notiek konstruktīva sadarbība ar citām pašvaldības iestādēm, kā  RPA “Rīgas gaisma”, SIA “Rīgas ūdens”, kā arī ar citiem inženierkomunikāciju tīklu turētājiem, organizējot sanāksmes, kuru laikā tiek rasti operatīvākie un efektīvākie risinājumi būvprojektiem. Vienlaikus “Rīgas satiksmes” Projekta vadības komanda organizē diskusijas un risinājumu prezentācijas sanāksmēs ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, Rīgas domes Satiksmes departamentu, kā arī ar Nacionālo Kultūras mantojuma pārvaldi.

Projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” infrastruktūras komponentes ietvaros tāpat tika organizēts iepirkums “Apakšstaciju ēku projektēšana, 10kV elektrolīniju atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa 5. un 7.tramvaja maršrutos” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība. Iepirkuma rezultātā par būvprojektu izstrādi noslēgti līgumi ar SIA “AMB Design” (4.,16. un 17. apakšstaciju projektēšana) un SIA “Baltex Group”( 11. un 13. apakšstaciju projektēšana). Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, būvprojektu izstrādes termiņš ir 2022. gada oktobris.

Pamatojoties uz šādu un līdzīgu projektu īstenošanas labāko pieredzi, “Rīgas satiksme” 2022. gada pavasarī plāno organizēt sanāksmes ar Rīgas pilsētas apkaimēm, kuras tiešā veidā skartu projekta īstenotie darbi, lai prezentētu būvprojektu risinājumus un Projekta kopējos radītos rezultātus un ieguvumus nākotnē. Tāpat būvprojektu izstrādes stadijā norisināsies sanāksmes ar biedrībām, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, lai uzklausītu ierosinājumus un būvprojektos paredzētu veiksmīgus ar vides pieejamību saistītus risinājumus.

Projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” ieviešana uzlabos vides pieejamību gados vecākiem cilvēkiem, pasažieriem ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ka arī kopumā veicinās pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskajā transportā.  Projektam plānots piesaistīt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Projektam ir arī vairāki ar vides ilgtspēju saistīti mērķi, tajā skaitā:

  • palielināt tramvaja kustības ātrumu;
  • mazināt sastrēgumus;
  • mazināt privāto automašīnu radīto CO2 izmešu negatīvo ietekmi uz vidi un gaisa kvalitāti;
  • uzlabot pārvietošanās pieredzi sabiedriskajā transportā, paaugstinot sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „Twitter”, „Facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi