Atpakaļ uz sarakstu Printēt 12. Apr. 2022

Uzsākta elektroautobusu piegādes konkursa otrā kārta

“Rīgas satiksme” 11. aprīlī nosūtījusi uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā par 52 elektroautobusu piegādi, kuras ietvaros pretendentiem līdz šā gada 26. maijam jāiesniedz finanšu un tehniskais piedāvājums. Pēc tam sekos piedāvājumu vērtēšana pēc vairākiem kritērijiem un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.

Ja iepriekš ziņots, tika izsludināta elektroautobusu iepirkuma 1. kārta, kurā iepriekš tika atlasīti pieci kandidāti, izvirzīšanai uz iepirkuma 2. kārtu. Iepirkuma procesu par 35 elektroautobusu un to rezerves daļu iegādi, kā arī iespēju veikt papildu pasūtījumu vēl par 17 elektroautobusu un to rezerves daļu piegādi, plānots noslēgt šī gada 4. ceturksnī. Elektroautobusiem jābūt piegādātiem un nodotiem ekspluatācijā līdz 2023. gada beigām.

“Rīgas satiksme” elektroautobusu iepirkumu īsteno pirmo reizi, tāpēc uzņēmumā iegulda  būtisku darbu dokumentācijas gatavošanā, kā arī pretendentu vērtēšanā un atlasē. Kā būtiskākais vērtēšanas kritērijs būs zemākā piedāvātā cena – īpatsvars 72 procenti. Savukārt ar 22% īpatsvaru tiks vērtēti pretendentu tehnoloģisko risinājumu piedāvājumi – transportlīdzekļa ietilpība, elektroenerģijas patēriņš, elektrovilces gaitas rezerve, vilces baterijas garantijas laiks. Tiks arī vērtēts termiņš, kādā laikā pretendents spēj saražot un piegādāt elektroautobusus. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas piedāvājumam, kurš saņems augstāko punktu skaitu.

Šāda pieeja tiek piemērota, lai uzņēmumus izvēlētos piemērotākos ar elektrību darbināmus autobusus, kas iekļausies Rīgas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā, ņemot vērā esošo infrastruktūru.

“Rīgas satiksmes” transportlīdzekļu parkā autobusu vidējais vecums ir 13 gadi un nākamajos gados “Rīgas satiksme” plāno nomainīt 250 līdz 260 autobusus – daļu no tiem uz bezizmešu transportlīdzekļiem. Iegādājoties elektroautobusus tiks būtiski mazināta transporta radītā negatīvā ietekme uz vidi Rīgas pilsētā, kā arī uzlabota arī pārvietošanās kvalitāte un komforts, kas veicinātu iedzīvotāju paradumu maiņu, priekšroku dodot sabiedriskajam transportam, veicinot sabiedriskā transporta pasažieru skaita pieaugumu.

Elektroautobusu iegādei plānots piesaistīt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda (Recovery and Resilience Facility) līdzfinansējumu.  Kopējā maksimālā iepirkuma summa plānota 34 320 000,00 EUR bez PVN. Kopējais līguma termiņš plānots ne ilgāks kā 5 gadi, neskaitot paredzētos garantijas termiņus.

Saziņai ar «Rīgas satiksmi» aicinām izmantot informatīvo tālruni 20361862, vai arī sūtīt e-pastu uz info@rigassatiksme.lv. Tāpat ar uzņēmumu var sazināties izmatojot mājas lapā www.rigassatiksme.lv esošo sadaļu «Sazinies ar mums», kurā ikviens elektroniski var iesniegt savu pieteikumu.

20361862
Citi saziņas veidi