Atpakaļ uz sarakstu Printēt 9. Mai. 2019

Valdes informācija par nedēļas notikumiem (29. aprīlis – 5. maijs)

Deglava tilta slēgšana turpina radīt “Rīgas satiksmei” papildus izdevumus aptuveni 5000 euro nedēļā. Pateicoties Rīgas domes Satiksmes departamenta atbalstam, ir izveidotas jaunas sabiedriskā transporta joslas Nīcgales ielā no Dzelzavas ielai līdz Deglava ielai. Diemžēl varēja novērot, ka autovadītāji tās ignorē.

Ņemot vērā valdes locekļu aizņemtību, individuāli risinot to atbildībās jomās esošos jautājumus, valdes tehniskā sanāksme tika pārcelta uz otrdienu. Pirmdien pie Rīgas domes priekšsēdētāja O. Burova kunga notika tikšanas ar Škoda Transportation pārstāvjiem, kurus pavadīja Čehijas Republikas vēstnieks M. Koseks. Tikšanās laikā tika konstatēts, ka pušu domstarpību risināšana ir ieilgusi un būtu nepieciešams tām rast risinājumu pēc iespējas ātrāk. Puses izteica saskaņotu viedokli, ka galīgo noregulējumu vēlams panākt līdz šā gada maija beigām. Vienlaikus nevar noliegt, ka domstarpības turpina pastāvēt, jo pusēm ir dažādi viedokļi par līgumā noteikto saistību apjomu un pienākumiem. Šā jautājuma risināšana ir uzskatāma par vienu no nākamā mēneša galvenajām prioritātēm. Sarunās “Rīgas satiksmi” pārstāvēja valdes priekšsēdētājs Dr. iur. E. Saulītis un valdes loceklis J. Švanders.

Valdes “tehniskajā sanāksmē” 30. aprīlī tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar kapitālsabiedrības operatīvo darbu. Lielākā uzmanība tika pievērsta auditorkompānijas “Ernst&Young Baltic” ieteikumu ieviešanas grafika izpildei, un valde nolēma uzsākt progresa ziņojuma izstrādi. Vēlāk valde tikās ar kapitālsabiedrības revidenta – “PriceWatewhouseCooper” pārstāvjiem, lai pārrunātu gada pārskata sagatavošanas noslēgumu un termiņus, kādos tas tiks iesniegts valdei, jo komplicētās situācijas dēļ sākotnēji noteikto termiņu (7. maijs), nāksies nedaudz pārcelt.

Ņemot vērā valsts svētku dienu nedēļas vidū, valdes sēde ceturtdien netika plānota, un valde turpināja individuāli risināt tās atbildībā esošos jautājumus. Diena atnesa arī informāciju, ka Centrālā līgumu un finanšu aģentūra (CLFA) ir paziņojusi, ka tā vienpusēji atkāpjas no līguma ar “Rīgas satiksmi” par Skanstes tramvaja būvniecības projektu. CFLA arī paziņoja, ka “Rīgas satiksmei” līdz 3. augustam ir jāatmaksā CFLA no tās saņemtie līdzekļi 451 304,00 euro apmērā, kas līdz šim bija izmantoti projekta realizācijai. “Rīgas satiksme” rūpīgi iepazīsies ar visai apjomīgajā lēmumā ietverto motivāciju, tomēr jau šobrīd ir skaidrs, ka tas ir balstīts pieņēmumos, nevis faktos. “Rīgas satiksme” pagaidām nav saņēmusi atbildi uz savu aprīlī nosūtīto vēstuli, kurā CFLA tika lūgta sniegt informāciju par projekta turpināšanai būtiskiem jautājumiem. Pie šiem apstākļiem “Rīgas satiksme” izvērtēs iespējas izmantot savas Civilprocesa likumā noteiktās tiesības un vērsties pret CFLA ar pretprasību par radīto zaudējumu piedziņu.

Piektdien, 3. maijā, sanāksmē, kurā pēc Valsts policijas vadības uzaicinājuma piedalījās Rīgas domes priekšsēdētāja p. i. O. Burovs, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks V. Baraņņiks, Būvniecības valsts kontroles amatpersonas, Rīgas pilsētas būvvaldes un Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāvji. “Rīgas satiksmi” pārstāvēja valdes priekšsēdētājs Dr. iur. E. Saulītis, valdes loceklis J. Meirāns un par sabiedriskās transporta satiksmes organizāciju atbildīgais direktors E. Zivtiņš. Sarunu laikā tika panākta vienošanās par nosacījumiem, ar kādiem iespējams atjaunot sabiedriskā transporta kustību pāri Deglava tiltam, kā arī turpmāko rīcību kāda nepieciešama no pašvaldības puses, lai atsāktu tilta remontdarbus un normalizētu satiksmes plūsmas Rīgā.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi