Atpakaļ uz sarakstu Printēt 16. Mai. 2019

Valdes informācija par nedēļas notikumiem (6. maijs – 12. maijs)

Sabiedriskā transporta kustība pār Deglava tiltu tika atjaunota 4. maijā. “Rīgas satiksme” kopējie papildus izdevumi sabiedriskā transporta nodrošināšanai laika posmā, kad tilts satiksmei bija slēgts pilnībā, sastāda 53 000 euro. Minēto summu paredzēts lūgt kompensēt pasūtītājām Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta grozījumos, jo pašreiz šie izdevumu iekļaujas prognozētājā pieprasītā finansējuma apjomā.

Maija pirmā darba nedēļa bija notikumu un darba pilna, jo tika pabeigta dokumentu gatavošana par uzņēmuma aktuālo finanšu stāvokli, investīciju plānu aktualizāciju un progresa ziņojums saistībā ar auditorkompānijas “Ernst&Young Baltic” ieteikumu ieviešanu. Notiek ZAB “Evershed Shuterland Bitāns” (ar korporatīvo pārvaldību un iepirkumu procedūru pilnveidošanu saistīto dokumentu pakete) un ZAB “Novius” (valdes atbildības izvērtējums) iesniegto dokumentu izvērtēšana.

Notiek komunikācija ar kompāniju Škoda Transportation/Škoda Electric, lai nodrošinātu panākto vienošanos izpildi par domstarpību atrisināšanu maija mēnesī, kas ļautu panākt galīgo noregulējumu starp uzņēmumiem un turpināt paredzētās transporta piegādes. Iesaistoties Škoda Transportation Group vecākajam viceprezidentam Z. Majera kungam, “Rīgas satiksme” 6. un 9. maijā saņēma atbildes uz aprīļa vidū nosūtītajām vēstulēm. Lai arī tajās ietverto informāciju nevar uzskatīt par pilnībā apmierinošu, tām ir būtiska nozīme ekspertu tikšanās sagatavošanai, kas notiks 15. un 16.  maijā.

8. maijā bija valdes “tehniskā sanāksme”, pēc kuras notika iepriekš ieplānota tikšanās ar “Rīgas satiksme” kapitāla daļu turētāju, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku V. Baraņņiku. Sarunas laikā tika pārrunāti aktuālie jautājumi, kas saistīti ar uzņēmuma finanšu situāciju, investīciju plānu korekcijām, stāvparku attīstību un plānotajām tikšanām ar kreditoriem. Uzņēmuma valde prezentēja priekšlikumus, kas saistīti ar biļešu sortimenta optimizēšanu. Izmaiņas nav saistītas ar izmaiņām biļešu cenās, bet paredz padarīt pārskatāmāku piedāvāto produktu skaitu un samazināt ar to uzturēšanu saistītās izmaksas. Trešdien notika arī valdes tikšanas ar atbildīgajiem uzņēmuma dienestiem par risinājumiem, kas saistīti ar galapunkta pārbūvi Ziepniekkalnā. Tika pieņemts lēmums iekļaut jautājumu par jauna galapunkta un stāvparka izbūvi Līvciema ielā, zemes gabalos, kas ir uzņēmuma īpašumā. Projekta realizāciju iespējams veikt tikai ar Rīgas domes Satiksmes departamenta atbalstu, jo ir nepieciešama Līvciema ielas pārbūve un tās turpinājuma posma izbūve.

9. maijā notika pēdējo divu mēnešu laikā ilgākā valdes sēde, kurā bija paredzēts izskatīt vairāk kā 20 jautājumus. Par būtiskajiem uzskatāmi jautājumi, kas saistīti ar Skanstes tramvaja līnijas projektēšanas darbu optimizāciju, ņemot vērā CFLA lēmumu pārtraukt projekta finansēšanas līgumu. Valde pieņēma lēmumu turpināt projektēšanas darbus, kas saistīti ar līnijas 3,. 4. un 5. kārtas posma projekta izstrādi, jo tajos ietvertie darbi paredz esošo tramvaja līniju atjaunošanu. Vienlaikus jānorāda, ka pieņemtie lēmumi salīdzinoši ātri ļauj atjaunot arī 1. un 2. kārtas būvprojekta izstrādi, ja tam radīsies objektīvi priekšnoteikumi. Valdes sēdē tika uzklausīti biedrības “Skanstes attīstības aģentūra” valdes priekšsēdētāja M. Vanaga un ZAB “Ellex Kļaviņs” pārstāvju informācija par CFLA lēmumu juridisko dabu un iespējām to apstrīdēt. Minētā informācija tika pieņemta zināšanai, lai lemtu par turpmāko stratēģiju saistībā ar CFLA lēmumu par Skanstes tramvaja līnijas projekta finansēšanas līguma pārtraukšanu.

Valdes locekļi A.Krūze un J.Meirāns 10. maijā tikās ar uzņēmuma “Latvijas mobilais telefons” pārstāvjiem, tikšanās laikā tika pārrunāti vairāki iespējamās sadarbības virzieni, tajā skaitā mobilās aplikācijas reāllaika transporta informācijas pieejamības nodrošināšanai. Puses vienojās tuvākajā laikā vienoties par tehniskajiem priekšnoteikumiem, kas nepieciešami reāllaika transporta informācijas pieejamības nodrošināšanai un izvērtēt iespēju šādas aplikācijas izstrādi tablo pilotprojekta realizācijas ietvaros.

Valdes priekšsēdētājs Dr.iur. Ernests Saulītis sabiedrības vārdā ir parakstījis līgumu par audita veikšanu SIA “Rīgas karte” ar auditorkompāniju Deloitte, kas paredz uzņēmuma detalizētu finanšu un operatīvā darbības analīzi. Plānotais audita pabeigšanas laiks ir maija beigas.

10. maijā notika “Rīgas satiksme” valdes un AS “Citadele banka” pārstāvju tikšanās uzņēmuma birojā Vestienas ielā 35, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar kapitālsabiedrības aktuālo darbu un iespējām pagarināt izsniegto overdraftu (kredītlīniju). RP SIA “Rīgas satiksme” valdes loceklis J. Švanders un Finanšu direktora p. i. L. Hodasēviča informēja par uzņēmuma finansiālo situāciju un naudas plūsmu grafiku, kas šobrīd parāda tikai pozitīvas tendences tuvākajos piecos mēnešos. AS “Citadele banka” pārstāvji informēja par priekšnoteikumiem, kas ļautu izskatīt jautājumu par overdrafta līguma pagarināšanu. AS “Citadele banka” pozitīvam lēmumam ir būtiska nozīme uzticības atjaunošanai “Rīgas satiksme” un puses vienojās par termiņiem nepieciešamo pasākumu izpildei.

Nākamā nedēļa sāksies ar tikšanos par kapitālsabiedrības attīstības projektiem būtisku kreditoru grupas pārstāvjiem. Tikšanās notiks pie Rīgas domes priekšsēdētāja p. i. O. Burova. Tikšanās laikā plānots pārrunāt plašu jautājumu loku, kas saistīti  ar “Rīgas satiksme” finansiālo stāvokli, uzsākto projektu statusu un reputācijas atjaunošanu.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi