Atpakaļ uz sarakstu Printēt 30. Jul. 2019

Valdes informācija par notikumiem (15. jūlijs – 28. jūlijs)

RP SIA „Rīgas satiksme” 18. jūlija valdes sēdē Finanšu direktore L. Hodaseviča ziņoja par 2019. gada budžeta grozījumu izstrādes pabeigšanu un rezultātiem. Jāatgādina, ka RP SIA „Rīgas satiksme” dalībnieku sapulcē šā gada 1. martā tika apstiprināts kapitālsabiedrības budžets, kas paredzēja pašvaldības kompensāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 139 miljonu eiro apmērā. Atbilstoši dalībnieku sapulcē pieņemtajam lēmumam RP SIA „Rīgas satiksme” bija jāsagatavo budžeta grozījumi, kuros pašvaldības kompensācija par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu sastādītu 130 miljonus eiro. Šajos budžeta grozījumos kapitālsabiedrība ir pietuvojusies īpašnieka uzstādītajam mērķim. Valde apstiprināja izstrādātos RP SIA „Rīgas satiksme” 2019. gada budžeta grozījumus un nolēma tos virzīt izskatīšanai uzņēmuma padomei, kuras kompetencē ir to apstiprināšana. Plašāki komentāri tiks sniegti pēc budžeta grozījumu apstiprināšanas padomē.

18. jūlija valdes sēdē tika uzklausīts Satiksmes un kustības organizācijas direktora E. Zivtiņa ziņojums par iespējām pagarināt 12. trolejbusa maršrutu līdz Zasulauka stacijai un ar to saistītajām izmaksām. Izvērtējot visus apstākļus, tika konstatēts, ka galvenais šķērslis šādām izmaiņām ir ielu tehniskais stāvoklis (seguma kvalitāte un ielas platums) un vietas neesamība galapunkta izveidei pie Zasulauka stacijas. Tādējādi maršruta pagarināšana būtu iespējama, ja tiktu atrisināti šie jautājumi, kas nav RP SIA „Rīgas satiksme” kā pārvadātāja pārziņā. Jāatzīmē, ka šobrīd pie Zasulauka stacijas jau ir nodrošināts sabiedriskais transports – 2. tramvajs, kura kustības grafiks iespēju robežās ir saskaņots ar vilcienu kustības grafiku. Šajā kontekstā valde arī pieņēma lēmumu par darba grupas izveidi, kuras uzdevums būtu izvērtēt iespējas atsevišķos maršrutos izmantot mazākas ietilpības autobusus, izmaksu optimizācijas nolūkos. Darba grupas starpziņojums plānots 30. jūlijā, bet pirmā posma pabeigšana — 18. augustā. Pēc tam darba grupa uzsāks darbu pie visa maršrutu tīkla pārskatīšanas, jo šāds darbs iepriekš tika veikts vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Darbu pilnībā plānots pabeigt 6 mēnešu laikā, bet pirmie secinājumi un priekšlikumi sagaidāmi jau ātrāk.

18. jūlija sēdē valde akceptēja grozījumus overdrafta līgumā ar AS “Citadele banka”, kas paredz šā līguma pagarināšanu uz nākamo termiņu. Minētā līguma pagarināšanai ir piekritusi arī RP SIA „Rīgas satiksme” padome, bet galīgais lēmums tiks pieņemts dalībnieku sapulcē, kas notiks jūlija pēdējā nedēļā.

19. jūlijā jaunā RP SIA “Rīgas satiksmes” padome savā pirmajā sēdē par padomes priekšsēdētāju ievēlēja Normundu Narvaišu, savukārt par priekšsēdētāja vietnieku kļuva Ainārs Ozols.

25. jūlija valdes sēdē pēc valdes locekļa A. Krūzes lūguma tika skatīts jautājums par tiesisko attiecību sakārtošanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA). Saskaņā ar A. Krūzes sniegto informāciju, attiecību sakārtošanai ar CFLA ir būtiska nozīme nākotnes projektu finansēšanas modelim. Valde vienojās, ka ir nepieciešams saņemt CFLA viedokli par iespējamo noregulējumu.

25. jūlijā RP SIA “Rīgas satiksmes” padome tikās ar valdi un kapitālsabiedrības direktoriem, kā arī Infrastruktūras un uzturēšanas nozares vadošo darbinieku grupu. Padome iepazīstināja ar sevi un uzklausīja darbinieku viedokļus par situāciju uzņēmumā un ap to.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi