Atpakaļ uz sarakstu Printēt 1. Jul. 2019

Valdes informācija par notikumiem (17. jūnijs – 30. jūnijs)

Kā tika plānots iepriekš, 17. jūnijā RP SIA “Rīgas satiksme” valdes sēdē tika apstiprinātas auditorkompānijas “Ernst&Young Baltic” ieteikumu ieviešanas progresa ziņojuma sadaļas (bizness, iepirkumi&juridiskā analīze). 17. jūnijā notika arī iepriekš plānotā tikšanās ar kreditoriem. Rīgas domes Juridiskās pārvaldes direktors J. Liepiņa kungs, kas ir arī RP SIA “Rīgas satiksme” padomes nominācijas komisijas priekšsēdētājs, informēja kreditorus, ka komisija savu darbu ir pabeigusi. Savukārt RP SIA “Rīgas satiksme” kapitāla daļu turētājs V. Baraņņika kungs informēja kreditorus, ka personīgi tiksies ar visiem padomes locekļu amatiem izvirzītajiem kandidātiem un tad pieņems lēmumu par padomes iecelšanu. Kreditoru pārstāvji izteica vēlmi pēc iespējas ātrāk tikties ar padomes locekļiem pēc to iecelšanas amatā. Tāpat tika norādīts, ka ļoti būtiski ir ne tikai juridiskie aspekti, bet arī tas, kā faktiski tiks ieviesti apstiprinātie dokumenti un to turpmākā darbība. Atbilstoši kreditoru iepriekš izteiktajai vēlmei, sīkāka informācija par tikšanās laikā skartajiem jautājumiem netiek sniegta.

19. jūnijā notika iepriekš neplānota tikšanās ar Škoda Transportation pārstāvjiem pie Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka O. Burova, kurā piedalījās RP SIA “Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētājs Dr. iur. E. Saulītis un valdes padomnieks A. Konošonoks. Ņemot vērā pušu vienošanos par tikšanās konfidencialitāti, plašāka informācija netiks sniegta. 19. jūnija valdes sēdē tika apstiprināts RP SIA “Rīgas satiksme” Ētikas kodekss un Ētikas komisijas reglaments. Lai nodrošinātu padomes izveidi kapitālsabiedrībā un saskaņotu tās statūtus ar iepriekš valdē apstiprināto Korporatīvās pārvaldības kodeksu, valde apstiprināja Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” statūtu grozījumu projektu un pieņēma lēmumu sasaukt dalībnieku sapulci to apstiprināšanai, kā arī padomes iecelšanai. Dalībnieku sapulces laiku tika nolemts noteikt pēc papildu saskaņošanas ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi. Valde arī pieņēma lēmumu apstiprināt SIA „Rīgas satiksme” un Škoda Transportation/Škoda Electric ekspertu grupas saskaņoto protokolu, kā arī tajā ietverto rīcības plānu domstarpību pilnīgai atrisināšanai. 

Ņemot vērā tuvojošās brīvdienas un valdes priekšsēdētāja Dr. iur. E. Saulīša komandējumu, valde nolēma turpināt iesāktos projektus un sasaukt valdes sēdi 28. jūnijā. Tiek veikti sagatavošanās darbi pilotprojektam, kas atsevišķos maršrutos paredz iekāpšanu pa priekšējām durvīm un izkāpšanu pa vidējām un aizmugurējām durvīm. Projekta mērķis ir novērtēt iespējas, kā šāda iekāpšana/ izkāpšana palielinās reģistrāciju skaitu, kā arī cik būtiski tas ietekmēs transportlīdzekļa regularitāti. Iepriekšējā projekta laikā tika konstatēts, ka validāciju skaits palielinās par aptuveni 20-30% procentiem, ja tiek pastiprināta kontrole.

26. jūnijā valdes loceklis J. Meirāns tikās ar Conduent pārstāvjiem, lai pārrunātu turpmāku akcionāru sadarbību kopuzņēmumā SIA "Rīgas Karte". Puses ir vienisprātis, ka ir jāveic uzņēmuma līdzšinējās darbības izvērtējums, lai nodrošinātu, ka uzņēmums darbojas akcionāru interesēs un uzlabotu tā pārvaldību.

27. jūnijā dabu sāka tablo, kas tiek izvietoti vietās, kur ir intensīva sabiedriskā transporta kustība. Projekta ietvaros tiek plānots uzstādīt aptuveni 15 informatīvos tablo.

28. jūnija RP SIA “Rīgas satiksme” valdes sēdē apstiprināja kapitālsabiedrības Iepirkumu noteikumus, Iepirkumu komisijas reglamentu, Līgumu pārvaldības un izpildes kontroles noteikumus, kā arī grozījumus RP SIA „Rīgas satiksme” noteikumos par līgumu aprites kārtību. Daļa no dokumentiem stāsies spēkā no 1. jūlija, bet daļa – no 1. septembra. Tas saistīts ar nepieciešamību veikt iesaistīto darbinieku apmācību. Diskusijas laikā tika konstatēts, ka dokumentos ietvertie pasākumi pagarinās iepirkumu procedūru izpildi, kā arī padarīs tās komplicētākas, kas prasīs papildu resursus. Vienlaikus tika secināts, ka šādu risinājumu ieviešana ir objektīva nepieciešamība, lai nodrošinātu iepirkuma procedūru pārskatāmību un padarītu tās paredzamākas. Piektdien notika valdes priekšsēdētāja Dr. iur. E. Saulīša, par finansēm atbildīgā valdes locekļa J. Švandera un Finanšu direktores L. Hodasevičas tikšanās ar AS “Citadele banka” pārstāvjiem, lai pārrunātu turpmākās sadarbības jautājumus. Ievērojot pušu vienošanos, plašāka informācija par šo tikšanos netiks sniegta.

Tāpat RP SIA “Rīgas satiksme” turpinās darbs pie budžeta grozījumiem un investīciju plāna pārskatīšanas.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi