Atpakaļ uz sarakstu Printēt 4. Jun. 2019

Valdes informācija par notikumiem (27. maijs – 2. jūnijs)

27. maijā RP SIA “Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētājs Dr. iur. E. Saulītis kopā ar par finanšu jautājumiem atbildīgo valdes locekli J. Švanderu informēja Rīgas domes vadību un komiteju vadītājus par kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli un atsevišķiem problēmjautājumiem, kuru risināšanai nepieciešams pievērsties nekavējoties. Tika saņemts akcepts kapitālsabiedrības organizatoriskās struktūras optimizācijas uzsākšanai, kā arī noteikts, ka līdz 15. jūlijam valdei jāsagatavo un jāiesniedz izskatīšanai priekšlikumus par izmaiņām sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanā Rīgas pilsētā.

28. maijā valde turpināja 23. maija valdes sēdi, lai pieņemtu lēmumus saistībā ar noslēgtajiem tehnikas piegādes līgumiem ar Škoda Transportation/Škoda Electric. Valde pieņēma lēmumu turpināt sarunas ar Škoda Transportation/Škoda Electric par noslēgto līgumu izpildi, kā arī pilnvaroja valdes locekļus J. Švanderu un J. Meirānu tikties ar Čehijas kredītiestāžu pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar alternatīviem finansējuma avotiem vai darījumu finansēšanas veida izmaiņām. Sarunās piedalīsies arī valdes padomnieks A. Konošonoks.

 28. maijā valdes loceklis J.Meirāns un Satiksmes un kustības organizācijas direktors E.Zivtiņš tikās ar lidostas “Rīga” vadību un pārrunāja iespēju uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu lidostas pasažieriem un darbiniekiem. Iespējamie uzlabojumi iekļauj pieturvietas pārvietošanu tuvāk termināliem, papildus 22 autobusa reisiem rīta un nakts stundās, kā arī 7 autobusa pagarināšanu caur Mārupi uz lidostu. Puses vienojās tuvākajā laikā turpināt darbu pie šo priekšlikumu ralizēšanas.

RP SIA “Rīgas satiksme” kārtējā sanāksme par 1. ceturkšņa darbības rezultātiem un rādītājiem notika 29. maijā. Nozaru atskaites apliecināja, ka kapitālsabiedrība kopumā sasniedz paredzētos rādītājus, tomēr ir konstatējamas arī negatīvas tendences, tai skaitā darbinieku aizplūšana, jo citur tiek piedāvāts konkurētspējīgāks atalgojums. Jādomā, ka šīs tendences būs konstatējamas arī 2. ceturksnī, kad bija nepieciešamas būtiskas izmaiņas sabiedriskā transporta kustības maršrutos un grafikos. 29. maijā Dr. iur. E. Saulītis kopā ar valdes locekli J. Meirānu piedalījās SIA “Rīgas karte” dalībnieku sapulcē, kurā tika apstiprināts šīs kapitālsabiedrības 2018. gada pārskats, ievēlēts revidents un lemts var dividenžu izmaksu. Saskaņā ar dalībnieku lēmumu, dividendēs tiks izmaksāta 65% no 2018. gada peļņas, bet pie jautājuma par iepriekšējo gadu peļņas sadales dalībnieki atgriezīsies augustā.

Ņemot vērā, ka RP SIA “Rīgas satiksme” valdes loceklis J. Meirāns ceturtdien 30. maijā devās komandējumā uz Tallinu, lai iepazītos ar tur izmantojamajiem mobilajiem risinājumiem biļešu iegādei, valdes sēde tika pārcelta uz 31. maiju. Valdes sēdē tika apspriesti dažādi jautājumi, tai skaitā akceptēta vairāku iepirkumu līgumu noslēgšana, uzklausīts Iekšējā audita daļas vadītājas Ņ. Lasmanes ziņojums par fizisko personu līgumu izvērtējuma pabeigšanu, Škoda Transportation/Škoda Electric iesniegtās dokumentācijas atbilstību līguma nosacījumiem. Valde arī nolēma pilnībā pārtraukt jebkāda veida līgumattiecības ar SIA “Alcom-Trans”, vienlaikus uzdodot nodrošināt jau pasūtīto preču saņemšanu. Valde nolēma, ka jautājums par detaļu piegādi Škodas tehnikai turpmāk risināms tikai ar ražotāju.

31. maijā notikušajā RP SIA “Rīgas satiksme” dalībnieku sapulcē, kā jau tika prognozēts, tika apstiprināts kapitālsabiedrības 2018. gada auditētais pārskats. Saskaņā ar pārskatu RP SIA “Rīgas satiksme” 2018. gadu ir pabeigusi ar 6,2 miljonus euro zaudējumiem. Savukārt citi finanšu rādītāji atbilst normai. Diemžēl kapitāla daļu turētāja pārstāvis V.Baraņņiks bez saskaņošanas ar Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldi un iepriekš neinformējot valdi, iekļāva dalībnieku sapulces darba kārtībā jautājumu par E. Jakrina iecelšanu valdē. Sapulces laikā pret šo iecelšanu iebilda gan uzraugošā iestāde, gan arī vairāki valdes locekļi. Iebildumi netika ņemti vērā, tomēr iecelšana amatā tika atlikta līdz 7. jūnijam, uzdodot valdei sagatavot priekšlikumus, kādās jomās E. Jakrins nedrīkst pieņemt lēmumus, lai novērstu iespējamo interešu konfliktu.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

 

20361862
Citi saziņas veidi