Atpakaļ uz sarakstu Printēt 27. Mai. 2019

Valdes informācija par notikumiem (20. – 26. maijs)

Par nedēļas svarīgākajiem notikumiem uzskatāma Brasas pārvada atvēršana tramvaju satiksmei un RP SIA “Rīgas satiksme” 2018. gada auditētā pārskata apstiprināšana 23. maija valdes sēdē. Gada pārskats tiks iesniegts kapitāla daļu turētājam apstiprināšanai dalībnieku sapulcē. RP SIA “Rīgas satiksme” 2018. gada auditētā gada pārskata apstiprināšana ļauj apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidēto gada pārskatu, kas ir būtisks notikums pašvaldības dzīvē. Savukārt pa Brasas pārvadu kursē viena no divām tramvaja līnijām, kas ir piemērotas zemās grīdas tramvaju kustībai. Slēdzot vienu no šīm līnijām, rodas būtiskas organizatoriskas grūtības, kuras rada tramvaju sastāvu dīkstāve un autobusu parka pārslodze. Šāda situācija ilgtermiņā varēja atstāt būtisku ietekmi uz RP SIA “Rīgas satiksme” pamatdarbību. Brasas pārvada slēgšanas finansiālās ietekmes aprēķini pagaidām nav pabeigti.

20. maijā notika sanāksme par Brasas pārvada tehnisko stāvokli un tehniskā stāvokļa ekspertīzi. Sanāksmē piedalījās Rīgas domes priekšsēdētāja p. i. O. Burovs, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks V. Baraņņiks, Rīgas domes Satiksmes un transporta komitejas priekšsēdētājs V. Faļkovs, Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors V. Reinbahs ar departamenta darbiniekiem, Rīgas pilsētas būvvaldes un Valsts policijas pārstāvji. RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvēja Satiksmes un kustības organizācijas direktors E. Zivtiņš, valdes priekšsēdētājs Dr. iur. E. Saulītis un valdes loceklis J. Meirāns. Kapitālsabiedrība sniedza pārvada tehniskās ekspertīzes veikšanai būtisku informāciju par tramvaju sastāvu masu un slodžu sadalījumu pa asīm.

RP SIA “Rīgas satiksme” valdes “tehniskajā” sanāksmē 21. maijā tika pārrunāti dažāda veida jautājumi, kas saistīti ar kapitālsabiedrības operatīvo darbu un turpmākās rīcības plāna izstrādi. Saistībā ar korporatīvās pārvaldības, pretkorupcijas un iepirkumu procesu pilnveidošanu šīs nedēļas beigās tiek gaidīti dokumentu projekti no ZAB “Evershed Sutherland Bitāns”.

22. maijā notika RP SIA “Rīgas satiksme” valdes iknedēļas tikšanās ar kapitāla daļu turētāju V. Baraņņika kungu, kurā piedalījās Rīgas domes priekšsēdētāja p. i. O. Burovs, kā arī Rīgas domes Finanšu departamenta vadība. Valde informēja par kapitālsabiedrības stabilizācijas pabeigšanu, gada pārskata sagatavošanas gaitu un nākotnes izaicinājumiem. Atbilstoši Rīgas domes vadības uzdevumam RP SIA “Rīgas satiksme” valde sniegs informatīvu pārskatu par šiem notikumiem Rīgas domes nozaru komiteju vadītāju sanāksmē.

RP SIA “Rīgas satiksme” valdes sēdē 23. maijā tika apstiprināts kapitālsabiedrības 2018. gada auditētais finanšu pārskats. Gada pārskats tiks iesniegts kapitāla daļu turētājam apstiprināšanai dalībnieku sapulcē. Valde apstiprināja RP SIA “Rīgas satiksme” pozīciju (balsošanas uzdevumu) 29. maijā paredzētājai SIA “Rīgas karte” dalībnieku sapulcei.  Valde arī pieņēma zināšanai ekspertu komisijas ziņojumu saistībā ar Škoda Transportation/Škoda Eletric līgumiem. Ņemot vērā, ka diskusija par iespējamajiem turpmākās rīcības modeļiem netika noslēgta, valdes sēdē par šiem jautājumiem diskusija tiks turpināta 28. maijā. Tāpat valdes sēdē tika apstiprināts reāllaika informācijas tablo izvietošanas projekts. Tā ietvaros plānots līdz vasaras beigām nodrošināt pasažieru informēšanas ekrānu uzstādīšanu 15 pieturvietās un to savienošanu ar centrālo dispečerdienestu, lai nodrošinātu pasažieriem aktuālu informāciju par transportlīdzekļu pienākšanas laiku.

Nedēļa 24. maijā noslēdzās ar gatavošanos Brasas pārvada atvēršanai tramvaju kustībai. Ņemot vērā, ka sākotnējās prognozes paredzēja tikai veco modeļu tramvaju izmantošanu kustības atjaunošanu, plānošanas process izvērtās visai komplicēts. Tomēr vēlā pēcpusdienā, saņemot ziņu, ka ekspertīzes ietvaros veiktie aprēķini liecina, ka iespējams atjaunot visa veida tramvaju kustību pāri Brasas pārvadam, tika veiktas nepieciešamās izmaiņas, lai atjaunotu sabiedriskā transporta kustību pilnā apmērā, ievērojot ekspertīzes veicēju noteiktos ierobežojumus – visa veida sabiedriskā transporta kustība pieļaujama tikai pa pārvada daļu, kur atrodas tramvaja sliežu klātne.

Tāpat piektdien notika pirmā RP SIA “Rīgas satiksme” attīstības plānošanas dokumentu izstrādes vadības grupa, kuras sastāvā ir visi nozaru direktori un nozaru deleģētie pārstāvji. Valdes locekļa A.Krūzes vadībā tika izskatīts RP SIA “Rīgas satiksme” attīstības plānošanas dokumentu izstrādes plāns, kā arī analizēts iepriekš apstiprinātais uzņēmuma Rīcības plāns 2019. gadam, rūpīgi pārvērtējot pasākumus, aktivitātes, kā arī pārskatot rezultatīvos rādītājus. Vadības grupa akcentēja arī 2020. gadā veicamos uzdevumus.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

80001919
Citi saziņas veidi