Atpakaļ uz sarakstu Printēt 12. Aug. 2019

Valdes informācija par notikumiem (29. jūlijs – 11. augusts)

29. jūlijā notika RP SIA „Rīgas satiksme” ārkārtas dalībnieku sapulce, kurā tika saņemta iepriekšēja atļauja darījumam, ievērojot kapitālsabiedrības statūtos noteiktos ierobežojumus. Darījumu iepriekš akceptēja arī RP SIA „Rīgas satiksme” padome.

31. jūlija RP SIA „Rīgas satiksme” valdes sēdē tika izskatīti ar kapitālsabiedrības ikdienas darbību saistīti jautājumi: uzklausīts Iekšējā audita daļas vadītājas Ņ. Lasmanes ziņojums par audita pārbaudes secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī apstiprināta vairāku iepirkuma līgumu noslēgšana. Valde iepazinās ar “Latvijas Būvuzņēmēju partnerības” vēstuli, kurā sniegta informācija par nozares ģenerālvienošanos, kas paredz noteikt minimālo bruto algu būvniecībā 780 eiro, kā arī nosakot obligātu 5% piemaksu, ja nodarbinātais ir ieguvis profesijai atbilstošu izglītību, tādējādi garantējot 820 eiro minimālo algu. Minētā vienošanās RP SIA „Rīgas satiksme” ietekmēs gan tieši, gan arī netieši, jo kapitālsabiedrībai ir būvkomersanta licence, bet vienlaikus tā ir arī liels būvdarbu iepirkumu pasūtītājs.

1. augustā notika kārtējā RP SIA „Rīgas satiksme” stratēģijas aktulizācijas vadības grupas sanāksme, kurā tika pārrunāti iespējamie RP SIA “Rīgas satiksme” attīstības virzieni nākamajā plānošanas periodā. Lai RP SIA “Rīgas satiksme” attīstības plānošanas dokumentu izstrādes process būtu efektīvāks, tika pieņemts lēmums par nepieciešamību izveidot četras atsevišķas tematiskās grupas, vadoties pēc stratēģisko mērķu iedalījuma, kas noteikts RP SIA “Rīgas satiksme” ilgtermiņa stratēģijā. Tematisko grupu uzdevums būs savas kompetences ietvaros sniegt priekšlikumus par RP SIA “Rīgas satiksme” attīstības plānošanas dokumentiem, nepieciešamības gadījumā veicot atsevišķu jautājumu padziļinātu izpēti. Tematiskās grupas tiek plānots izveidot līdz augusta beigām.

RP SIA „Rīgas satiksme” valde ir uzsākusi darbu pie SIA “Rīgas karte” darbības izvērtējuma, jo nākamā gada beigās noslēdzas dalībnieku un pakalpojuma līguma darbība, kas reglamentē esošo situāciju. Tādējādi turpmākajos mēnešos ir jāpieņem lēmums par turpmākas rīcības modeli. Jānorāda, ka līguma ar SIA “Rīgas karte” priekšmets nav tikai RP SIA „Rīgas satiksme” biļešu tirdzniecības sistēma, bet arī ar tās palīdzību tiek nodrošināta pašvaldības noteikto braukšanas atlaižu piešķiršana, Rīdzinieku kartes darbība, Rīgas skolēnu apliecības darbība, kā arī tā tiek izmantota Rīgas sociālo pakalpojumu sistēmas administrēšanai. Šo jautājumu risināšanai RP SIA „Rīgas satiksme” valde 5. augustā uzklausīja uzņēmuma Administratīvo resursu pārvaldības direktora vietnieku IKT jautājumos N. Koleči, kas informēja par aktuālajām tendencēm saistībā ar sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības sistēmām. Savukārt 7. augustā RP SIA „Rīgas satiksme” iepazinās ar SIA “Rīgas karte” sagatavo apskatu par tās uzturētās sistēmas tehnisko stāvokli, iespējām to modernizēt un jaunākajiem piedāvājumiem šajā jomā, kurus piedāvā “Conduent” grupas uzņēmumi.

RP SIA „Rīgas satiksme” 8. augusta sēdē valde uzklausīja Finanšu direktores L. Hodasevičas ziņojumu par kapitālsabiedrības 2019. gada 1. pusgada operatīvā pārskata rezultātiem un kredītu plāna izpildi. Ņemot vērā, ka ir pabeigti RP SIA „Rīgas satiksme” ūdeņraža uzpildes stacijas būvdarbi un Rīgas pilsētas būvvalde ir iesniegti dokumenti tās nodošanai ekspluatācijā, valde uzklausīja Tehniskā atbalsta direktora I. Šnikvalda ziņojumu par tās turpmākās tehniskās apkalpošanas modeļiem un tās gatavību ikdienas ekspluatācijai. RP SIA „Rīgas satiksme” rīcībā jau šobrīd ir 10 trolejbusi, kas ir apgādāti ar iekšdedzes dzinējiem, kuros kā degviela tiek izmantots ūdeņradis. Pagaidām šie trolejbusi strādā uz līnijām, kas pilnībā ir nodrošināti ar elektrības pievadiem, jo uzpildes stacijas iekārtu piegādātājs ir apturējis uzglabāšanas tvertņu darbību visā pasaulē pēc jūnijā notikušā negadījuma Norvēģijā. Pēc tvertņu darbības atjaunošanas trolejbusi uzsāks darbu, izmantojot jau arī ar ūdeņradi darbināmos dzinējus. Valde arī pieņēma lēmumu izveidot darba grupu, kuras uzdevums ir definēt prasības RP SIA „Rīgas satiksme” nākotnes biļešu sistēmai. Darba grupu vadīs Administratīvo resursu pārvaldības direktora vietnieku IKT jautājumos N. Kolečis.

8. augustā notika RP SIA „Rīgas satiksme” padomes sēde, kurā tika apstiprināti kapitālsabiedrības 2019. gada budžeta grozījumi. Faktiski budžets ir pilnībā pārstrādāts un tiek izteikts jaunā redakcijā. Budžets paredz kompensācijas palielināšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu par nedaudz vairāk nekā 2,5 miljoniem eiro, jo martā piešķirtajā kompensācijā netika pilnībā ņemta vērā visu Ministru kabineta noteikumos paredzēto komponenšu ietekme.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi