INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

1. Vispārējie noteikumi

 

1.1. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” interneta veikala lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā fiziska vai juridiska persona (turpmāk abi kopā – Klients, ja nav norādīts viens no tiem), kura atbilst interneta veikala Klienta kritērijiem, izmanto Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”, reģ. Nr.40003619950, Rīgā, Kleistu ielā 28, LV-1067 (turpmāk – Rīgas satiksme), mājas lapā www.rigassatiksme.lv esošo interneta veikalu šādu darbību un darījumu veikšanai:

 

1.1.1. savu profila datu apskatei un maiņai;

 

1.1.2. paroles maiņai;

 

1.1.3. jautājumu un iesniegumu iesniegšanai;

 

1.1.4. rīcībā esošas viedkartes satura apskatei;

 

1.1.5. distances līguma noslēgšanai par abonementa biļetes/šu iegādi atbilstoši Rīgas satiksme apstiprinātam Biļešu veidu sarakstam, norēķinoties interneta veikalā ar maksājuma karti (kredītkarti vai debetkarti), ja Klients atbilst interneta veikala lietošanas kritērijiem;

 

1.1.6. atskaites par veiktajām transakcijām sabiedriskajā transportā apskatei;

 

1.1.7. elektroniskā rēķina par saņemtajiem pakalpojumiem saņemšanai.

 

1.2. Klients var veikt darbības un darījumus interneta veikalā, uzdodot Rīgas satiksmei izpildīt uzdevumus.

 

1.3. Rīgas satiksme izpilda tikai tos Klienta uzdevumus, kas tiek uzdoti atbilstoši Noteikumiem un kuros ir pietiekoši un pilnīgi dati uzdevuma izpildei.

 

2. Interneta veikala Klienta kritēriji

 

2.1. Fiziska persona var kļūt par interneta veikala reģistrēto lietotāju, ja:

 

2.1.1. fiziskā persona ir saņēmusi personalizēto viedkarti un tā ir derīga;

 

2.1.2. fiziskā persona ir reģistrējusies interneta veikalā;

 

2.1.3. fiziskai personai ir reģistrēts elektroniskais pasts (turpmāk – e-pasts);

 

2.1.4. fiziskā persona autorizējas interneta veikalā ar e-pastu un paroli un elektroniski apstiprina, ka piekrīt Noteikumiem un apņemas izmantot personalizēto viedkarti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Rīgas satiksmes noteikumiem „Abonementa biļešu izmantošanas kārtība”.

 

2.2. Fiziska persona var kļūt par interneta veikala nereģistrēto lietotāju, ja:

 

2.2.1. fiziskā persona ir saņēmusi personalizēto vai nepersonalizēto viedkarti un tā ir derīga;

 

2.2.2. fiziskā persona ieiet interneta veikalā, norādot personalizētās vai nepersonalizētās viedkartes numuru, un elektroniski apstiprina, ka piekrīt Noteikumiem un apņemas izmantot personalizēto vai nepersonalizēto viedkarti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Rīgas satiksmes noteikumiem „Abonementa biļešu izmantošanas kārtība”.

 

2.3. Juridiskā persona var kļūt par interneta veikala reģistrēto lietotāju, ja:

 

2.3.1. juridiskā persona ir noslēgusi līgumu ar Rīgas satiksmi par biļešu iegādi interneta veikalā ar nepersonalizētajām viedkartēm (turpmāk – līgums ar juridisko personu);

 

2.3.2. juridiskā persona ir saņēmusi nepersonalizētās viedkartes un tās ir derīgas;

 

2.3.3. juridiskā persona ir reģistrējusies interneta veikalā;

 

2.3.4. juridiskai personai ir reģistrēts e-pasts un norādīts līgumā ar juridisko personu;

 

2.3.5. juridiskās personas pārstāvis autorizējas interneta veikalā ar e-pastu un paroli un elektroniski apstiprina, ka piekrīt Noteikumiem un apņemas izmantot nepersonalizētās viedkartes saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Rīgas satiksmes noteikumiem „Abonementa biļešu izmantošanas kārtība”.

 

2.4. Juridiskā persona var kļūt par interneta veikala nereģistrēto lietotāju, ja:

 

2.4.1. juridiskā persona ir noslēgusi līgumu ar Rīgas satiksmi par biļešu iegādi interneta veikalā ar nepersonalizētajām viedkartēm;

 

2.4.2. juridiskā persona ir saņēmusi nepersonalizētās viedkartes un tās ir derīgas;

 

2.4.3. juridiskās personas pārstāvis ieiet interneta veikalā, norādot nepersonalizētās viedkartes numuru, un elektroniski apstiprina, ka piekrīt Noteikumiem un apņemas izmantot nepersonalizētās viedkartes saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Rīgas satiksmes noteikumiem „Abonementa biļešu izmantošanas kārtība”.

 

2.5. Fiziskā persona var kļūt par interneta veikala autentificēto lietotāju, ja:

 

2.5.1. fiziskā persona ir saņēmusi AS „Citadele banka” maksājumu karti ar e talonu;

 

2.5.2. fiziskā persona ir AS „Citadele banka” internetbankas lietotājs;

 

2.5.3. fiziskā persona autorizējas interneta veikalā, izmantojot Digilink pakalpojumu, kas nodrošina iespēju AS „Citadele banka” internetbankā veikt personas autentifikāciju, un elektroniski apstiprina, ka piekrīt Noteikumiem un apņemas izmantot AS „Citadele banka” maksājumu karti ar e talonu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Rīgas satiksmes noteikumiem „Abonementa biļešu izmantošanas kārtība”.

 

3. Interneta veikala lietošanas kritēriji

 

3.1. Klients var kļūt par interneta veikala lietotāju:

 

3.1.1. lai norēķinātos interneta veikalā ar maksājuma karti, ja Klientam ir interneta veikalā atzīta un derīga maksājuma karte un Klienta bankas kontā ir pietiekoša naudas summa, lai nodrošinātu biļešu iegādi un bankas komisijas maksas samaksu;

 

3.1.2. ja piekrīt maksāt bankas komisijas maksu saskaņā ar bankas cenrādi par veiktajiem norēķiniem ar interneta bankas starpniecību vai ar maksājuma karti.

 

4. Autorizācijas rīki un to lietošana

 

4.1. Klienta autorizācijas rīki ir e-pasts un parole, vai personalizētās vai nepersonalizētās viedkartes numurs, vai Digilink pakalpojums, kas nodrošina iespēju AS „Citadele banka” internetbankā veikt Klienta autentifikāciju, ar kuru palīdzību Rīgas satiksme identificē Klientu interneta veikalā.

 

4.2. Klienta autorizācijas rīki aizstāj Klienta parakstu un interneta veikalā uzdoto uzdevumu izpildē ir līdzvērtīgi rakstiskam darījumu apliecinošam dokumentam.

 

4.3. Klients ir atbildīgs par sava e-pasta pieejamību un drošību, konfigurāciju un noslogotību. Ja Rīgas satiksme nosūta informāciju vai dokumentus uz Klienta e-pastu, tiek uzskatīts, ka informācija vai dokuments ir nosūtīts ar nosūtīšanas brīdi.

 

4.4. Lai kļūtu par reģistrēto lietotāju un saņemtu piekļuvi interneta veikalam, Klients reģistrējas mājas lapā www.rigassatiksme.lv, aizpildot tam paredzētu reģistrācijas formu.

 

4.5. Pirmreizējā parole un jebkura turpmāk nomainītā parole ir konfidenciāla informācija, kuru Klients un Rīgas satiksme apņemas rūpīgi glabāt, aizsargāt un neizpaust trešajām personām un novērst trešo personu iespējas to lietot.

 

4.6. Lai kļūtu par nereģistrēto lietotāju un saņemtu piekļuvi interneta veikalam, Klientam nav jāreģistrējas. Šajā gadījumā autorizācijai Klients izmanto personalizētas vai nepersonalizētas viedkartes numuru.

 

4.7. Lai kļūtu par autentificēto lietotāju un saņemtu piekļuvi interneta veikalam, Klientam nav jāreģistrējas. Šajā gadījumā autorizācijai Klients izmanto Digilink pakalpojumu, kas nodrošina iespēju AS „Citadele banka” internetbankā veikt Klienta autentifikāciju.

 

4.8. Klients uzņemas atbildību par zaudējumiem un citām sekām, ja paroles, personalizētās vai nepersonalizētās viedkartes numura, vai AS „Citadele banka” internetbankas lietotāja identificēšanas rīku neuzmanīgas glabāšanas, nozaudēšanas vai izpaušanas gadījumā, trešā persona tos izmantojusi interneta veikalā autorizētām darbībām.

 

5. Piekļuves tiesības interneta veikalam

 

5.1. Ja Klienta parole vai AS „Citadele banka” internetbankas Klienta identificēšanas rīki ir kļuvuši zināmi kādai trešajai personai, kā dēļ varētu tikt veiktas nesankcionētas darbības interneta veikalā, Klients apņemas nekavējoties nomainīt paroli vai AS „Citadele banka” internetbankas Klienta identificēšanas rīkus.

 

5.2. Rīgas satiksme identificē klientu interneta veikalā pēc Klienta nosaukuma un autorizācijas rīkiem un citiem datiem, kas norādīti Rīgas satiksmei iesniegtajos dokumentos.

 

5.3. Klients uzņemas atbildību par jebkuriem zaudējumiem, uzņemtajām saistībām vai citām darbībām, kuras veiktas ar paroli vai AS „Citadele banka” internetbankas Klienta identificēšanas rīkiem, kas kļuvuši zināmi kādai trešajai personai.

 

5.4. Rīgas satiksmei ir tiesības vienpusēji un neatgriezeniski bloķēt Klienta piekļuves tiesības interneta veikala izmantošanai, ja Klients par sevi sniedz nepatiesus vai spēkā neesošus datus.

 

6. Maksa un cenas

 

6.1. Ar interneta veikala lietošanu saistītie pakalpojumi ir bez maksas.

 

6.2. Klients maksā par interneta veikala iepirkumu grozā ievietotajām biļetēm saskaņā ar Rīgas satiksme apstiprinātā Biļešu veidu sarakstā norādītām cenām, kurās iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

 

6.3. Lai iegādātos biļeti/es interneta veikalā, Klients spiež izvēlni „Pirkt biļeti” un izvēlas biļeti/es, ņemot vērā, ka izvēlēto abonementa biļešu automātiska ielāde e talonā notiek saskaņā ar Rīgas satiksmes noteikumu „Abonementa biļešu izmantošanas kārtība” 60. un 61.punktu.

 

6.4. Biļešu cenas tiek noteiktas saskaņā ar sabiedriskā transporta nozari reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

 

6.5. Lai samaksātu par izvēlētajām biļetēm, Klients spiež izvēlni „Apmaksāt”.

 

6.6. Veicot samaksu, Klients apliecina pirkuma atbilstību savām vajadzībām. Pēc samaksas veikšanas Klientam nav tiesību atteikties no iegādātājām biļetēm, bet, ja Klients nevēlas tās izmantot, Klients var pieprasīt daļēju samaksātās naudas kompensēšanu saskaņā ar Rīgas satiksmes noteikumu „Abonementa biļešu izmantošanas kārtība” 62.punktu.

 

6.7. Pēc samaksas Klients var pieprasīt un saņemt elektronisko rēķinu PDF formātā par apmaksātiem pakalpojumiem.

 

6.8. Bankas komisijas maksa par norēķinu veikšanu interneta veikalā ar maksājuma karti Klientam tiek noteikta saskaņā ar bankas cenrādi un tiek ieturēta no Klienta konta.

 

6.9. Rīgas satiksme neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Klientam, gadījumā, ja jebkura cita trešā persona lieto interneta veikalu ar citai personai izsniegtas maksājuma kartes datiem, autorizācijas rīkiem vai bankas izsniegtajiem identifikācijas rīkiem.

 

6.10. Citai personai izsniegtas maksājumu kartes datu, autorizācijas rīku vai bankas identifikācijas rīku izmantošana ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu nodarījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

 

6.11. Autentificētais lietotājs interneta veikalā var pieprasīt un saņemt atskaiti par veiktajām transakcijām sabiedriskajā transportā pēdējo sešu mēnešu laikā, kā arī pieprasīt un saņemt elektroniskos mēneša rēķinus PDF formātā par saņemtajiem pakalpojumiem pēdējo sešu mēnešu laikā.

 

7. Interneta veikala lietošana

 

7.1. Klientam ir tiesības lietot interneta veikalu no pirmreizējās autorizācijas līdz brīdim, kad ir derīgi interneta veikala Klienta kritēriji, kā arī Klientam nav bloķētas piekļuves tiesības interneta veikalam.

 

7.2. Rīgas satiksme nodrošina piekļuvi interneta veikalam 24 stundas diennaktī, izņemot gadījumus, ja darbība tiek traucēta no Rīgas satiksmes neatkarīgu apstākļu dēļ vai ja tiek veikti uzlabojumu vai apkopes darbi.

 

7.3. Rīgas satiksmei ir tiesības jebkurā laikā mainīt Noteikumus, ja tam ir pamatots iemesls, un tie ir spēkā no brīža, kad tiek publicēti mājas lapā www.rigassatiksme.lv. Klients tiek automātiski informēts par šādām izmaiņām un viņam ir pienākums piekrist šīm izmaiņām, lai lietotu interneta veikalu. Ja klients nepiekrīt izmaiņām, viņš var iegādāties biļetes citās tirdzniecības vietās, kuru saraksts ir publicēts mājas lapā www.rigassatiksme.lv.

 

7.4. Izmantojot interneta veikalu, Klientam ir pienākums iesniegt patiesus, spēkā esošus un pilnīgus datus.

 

7.5. Reģistrējoties mājas lapā www.rigassatiksme.lv un aizpildot tam paredzētu reģistrācijas formu, Klients piekrīt, ka šie dati tiks apstrādāti elektroniskās norēķinu sistēmas ietvaros, bet Rīgas satiksme apņemas tos apstrādāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

7.6. Klients apņemas nosūtīt informāciju uz Rīgas satiksmes oficiālo e-pasta adresi info@rigassatiksme.lv, bezmaksas informatīvo tālruni 80001919 vai personīgi ziņot Rīgas satiksmes Klientu apkalpošanas centros par pamanītajām nepilnībām vai neprecizitātēm interneta veikalā, bet Rīgas satiksme apņemas veikt uzlabojumus Klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšanai.

 

7.7. Rīgas satiksme neuzņemas atbildību un nekompensē Klientam radušos zaudējumus saistībā ar nepietiekošu tehnisko ierīču un/vai iekārtu, sakaru kanāla (interneta pieslēguma) un programmu nodrošinājumu.

 

7.8. Visas autortiesības uz un tajā izmantoto programmu nodrošinājumu pieder Rīgas satiksmei un tiek aizsargātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients apņemas netraucēt interneta veikala lietošanu un izmantot to paredzētajām darbībām un darījumiem. Jebkādas informācijas izmantošana komerciāliem nolūkiem, kopēšana, publicēšana vai līdzīgu darbību veikšana ir aizliegta un Klients atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šajā sakarā.

 

8. Strīdu risināšanas kārtība

 

8.1. Jebkurš strīds, kas izriet no interneta veikala lietošanas, tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības, ja Klients un Rīgas satiksme nevar vienoties ārpus tiesas kārtībā.

 

8.2. Ja Rīgas satiksmei rodas pretenzijas pret Klientu, Rīgas satiksme pirms prasības pieteikuma nosūtīšanas tiesai sagatavo pretenziju un nosūta uz Klienta norādīto adresi.

 

8.3. Jebkurus strīdus, kas rodas bankas komisijas maksu sakarā, Klients risina ar banku.

E-shop usage instructions (PDF)
20361862
Other types of news