Kārtība "Rīdzinieka kartes" saņemšanai

Personas, kurām ir personalizētais e talons

Brauc ar atlaidēm vai bez maksas

  • Personas, kurām ir personalizētais e talons un kuras lieto kādu no Rīgas domes atlaidēm braukšanai sabiedriskajā transportā (personas, kuras vecākas par 75 gadiem un deklarētas Rīgā, nestrādājošie pensionāri, ČAES seku likvidētāji, politiski represētās personas, dižģimeņu vecāki, viens no daudzbērnu ģimenes vecākiem, bērni bāreņi, invalīdi, skolotāji, arodskolēni, studenti un skolēni), līdz personalizētā e talona derīguma termiņa beigām var lietot esošos personalizētos e talonus un šobrīd nav jādodas pēc "Rīdzinieka kartes". Tā tiks izsniegta brīdī, kad būs jāmaina esošais e talons.

Brauc bez atlaidēm

  • Personām, kuras lieto personalizēto e talonu, ir deklarētas Rīgā un braukšanas biļetes sabiedriskajā transportā iegādājas par pilnu cenu, jādodas uz kādu no "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centriem un jāaizpilda "Rīdzinieka statusa" pieteikuma anketa. Dodoties uz klientu apkalpošanas centru, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Minētajiem klientiem jāgaida uzaicinājums "Rīgas satiksmes" mājas lapā, un pēc tā jādodas pie e talona biļešu automāta un jāievieto tajā e talons, lai "Rīdzinieka statuss" tiktu aktivizēts. Lai taupītu savu laiku, "Rīdzinieka statusa" noformēšanai var pierakstīties pa tālruni 80001919. Aizpildīt anketu elektroniski, kā arī pieteikties rindā var arī mājas lapā www.rigassatiksme.lv.

Personas, kurām nav personalizētais e talons

Ja persona ir deklarējusies Rīgā, "Rīdzinieka karti" var saņemt divos veidos – nosūtīt anketu elektroniski un doties uz klientu apkalpošanas centru pēc izgatavotās kartes, vai ierodoties personīgi kādā no klientu apkalpošanas centriem.

Elektroniskā pieteikšanās

Autentificējoties

  • jāaizpilda pieteikuma anketa "Rīgas satiksmes" mājas lapā (sadaļā "Rīdzinieka karte"), klāt jāpievieno fotogrāfija un elektroniski jānosūta "Rīgas satiksmei"
  • anketā jānorāda klientu apkalpošanas centra adrese, kurā persona vēlas saņemt "Rīdzinieka karti", un sava kontaktinformācija (tālruņa numurs vai e-pasta adrese);
  • jāgaida uzaicinājums;
  • pēc uzaicinājumā norādītā datuma jādodas saņemt "Rīdzinieka karte".

Personīgi ierodoties klientu apkalpošanas centrā

  • dodoties uz klientu apkalpošanas centru, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Lai process noritētu raitāk, aicinām "Rīgas satiksmes" mājas lapā (sadaļa "Rīdzinieka karte") iepriekš aizpildīt anketu. Savukārt klientu apkalpošanas centra vizītei var pierakstīties pa tālruni 80001919 vai mājas lapā www.rigassatiksme.lv;
  • uz vietas tiks izgatavota "Rīdzinieka karte".

Pierakstīties vizītei klientu apkalpošanas centros, kā arī aizpildīt elektroniski anketu "Rīdzinieka kartes" un "Rīdzinieka statusa" saņemšanai ikviens interesents var arī mājas lapā www.rigassatiksme.lv.

 Piesakies vizītei klientu apkalpošanas centrā        Aizpildi anketu Rīdzinieka kartes saņemšanai

 ridzenieku_karte_prieksa.png ridzenieku_karte_aizmugure.png

20361862
Citi saziņas veidi