Atpakaļ uz sarakstu Printēt 21. Apr. 2021

“Rīgas satiksme” izsludinājusi atklātu konkursu būvprojekta izstrādei 5. tramvaja maršruta infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvaja parametriem

“Rīgas satiksme” informē, ka izsludināts atklāts konkurss būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai tramvaja infrastruktūras atjaunošanai un pārbūvei 5. tramvaja maršrutā, pielāgojot līnijas posmu zemās grīdas tramvaja parametriem.

Projektā paredzēts veikt 5. tramvaja maršruta posma no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam “Iļģuciems” infrastruktūras pielāgošanu zemās grīdas tramvaju kustībai, kopumā aptuveni 2 kilometru garumā. Projektēšanas uzdevumā paredzēta:

Relīze_21.04..PNG

  • kontakttīkla konstrukciju pārbūve ar jaunu balstu izbūvi un kontakttīkla uzkarsistēmas pārbūvi, nodrošinot gan ar pantogrāfu, gan kontaktstieni aprīkotu tramvaja kustību;
  • kontakttīklu barojošo zemsprieguma kabeļu pārbūve un jaunu kabeļu izbūve, ar pievadiem līdz “Rīgas satiksme” apakšstacijai Slokas ielā 54B un līdz elektrokabeļu savienojumam Jūrmalas gatvē;
  • tramvaja sliežu ceļu pārbūve Slokas ielas posmā no Jūrmalas gatves līdz Pulka ielai, tajā skaitā četru iekāpšanas – izkāpšanas platformu izbūve;
  • iekāpšanas – izkāpšanas un pieturvietu platformu izbūve 5. maršruta posmā no Pulka ielas līdz galapunktam “Iļģuciems”.

Detalizētu informāciju par atklāta konkursa noteikumiem, pretendentu atlases prasībām, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu skatīt: https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/atklats-konkurss-tramvaja-infrastrukturas-pielagosana-zemas-gridas-tramvaja-parametriem-5-tramvaja-marsruts-buvprojekta-izstrade-un-autoruzraudziba/

Projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” ieviešanai kopumā jāveicina videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošana un pasažieru skaita pieaugums videi draudzīgā sabiedriskajā transportā. Papildus tam ir vairāki ar vides ilgtspēju saistīti mērķi:

  • palielināt tramvaja kustības ātrumu;
  • mazināt sastrēgumus;
  • mazināt privāto automašīnu radīto CO2 izmešu negatīvo ietekmi uz vidi un gaisa kvalitāti;
  • uzlabot pārvietošanās pieredzi sabiedriskajā transportā, paaugstinot sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

“Rīgas satiksme” Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegusi projekta iesniegumu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistei Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstībai. Ņemot vērā, ka projektu paredzēts īstenot līdz 2023. gada beigām, “Rīgas satiksme” laicīgi uzsāk nepieciešamos darbus, lai iekļautos noteiktajos termiņos.

Projektēšanas darbus plānots realizēt piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas plānotas aptuveni 47.9 miljoni eiro, savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i. 33.7 miljoni eiro.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „Twitter”, „Facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi