Atklāts konkurss "Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 5.tramvaja maršruts.” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu "”Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 5.tramvaja maršruts.” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.” (identifikācijas Nr. RS/2021/26).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 17. jūnijs plkst. 15.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/55173

Nolikumu (konsolidēts pēc grozījumiem) skatīt šeit.

Nolikuma grozījumus (24.05.2021) skatīt šeit.

Nolikuma grozījumus (22.04.2021) skatīt šeit.

Information for applicants see here.

Projektēšanas uzdevuma pielikumi:

Atbildes uz jautājumiem (30.04.2021) skatīt šeit. 

Atbildes uz jautājumiem (25.05.2021) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (25.05.2021) skatīt šeit.

Finanšu piedāvājuma apkopojumu skatīt šeit.

Iepirkuma procedūras ziņojumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: Transportbūvju konsultācijas SIA (reģ.nr. 40103193993).

Līguma summa: 427 680.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 17.08.2021.

Lēmuma datums: 12.08.2021. 

20361862
Citi saziņas veidi