Atpakaļ uz sarakstu Printēt 13. Jun. 2022

2021. gads radīja nebijušus izaicinājumus pasažieru pārvadājumu nodrošināšanā

 “Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa: “2021. gadā turpinājās COVID-19 pandēmija, kas radīja nebijušus izaicinājumus pasažieru pārvadājumu nodrošināšanā, jo bija jānodrošina, gan valdības noteiktie ierobežojumi, gan jāsaskaras ar darbinieku slimošanu. Taču, neskatoties uz minēto, uzņēmumam pagājušo gadu izdevies noslēgt ar pozitīviem rādītājiem. Tāpat veikti darbi pasažieru pārvadājumu komforta uzlabošanai, jo saņemti visi 20 zemās grīdas tramvaji, kas ļauj pilnībā nodrošināt pasažieru pārvadājumus ar zemās grīdas tramvajiem 1. un 11. tramvaja maršrutā. Vēl panākta vienošanās par 88 autobusu piegādi, kā arī izsludināts iepirkums par jaunu elektroautobusu iegādi. Ieviests jauns norēķinu veids - Koda biļete. Arī 2022. gada prioritātes būs gan sabiedriskā transporta parka, gan infrastruktūras atjaunošana, tāpat  turpināsies darbi pie Koda biļetes aplikācijas pilnveides un jaunu produktu ieviešanas tajā.

Arī 2021. gadā sabiedriskā transporta pakalpojumus un pasažieru pārvadājumus būtiski ietekmēja pārvadātāja pienākums nodrošināt COVID-19 pandēmijas ierobežošanai pieņemtos ierobežojumus. Tas ietekmēja gan kopējos uzņēmuma ieņēmumus, gan ieņēmumus no biļešu tirdzniecības.

Kopējie “Rīgas satiksmes” ieņēmumi 2021. gadā bija 167,2 miljoni eiro, kas, salīdzinot ar 2020. gadu, ir par 16,1% mazāk. Ieņēmumi no biļešu realizācijas par sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2021. gadā bija 27,6 miljoni eiro, kas, salīdzinājumā ar 2020. gadu, samazinājušies par 13%, šis saistīts ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumu ieviešanu.

Ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) 2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, ir samazinājušās par 12,7 milj. eiro jeb 7,7%. Tas izdevies ar uzņēmuma valdes aktīvu darbību iepirkumu procedūru pārraudzībā un izmaksu lietderības kontrolē, kā arī sabalansējot izdevumus, ņemot vērā ieņēmumu kritumu.

Sabiedriskajā transportā pagājušajā gadā pārvadāti 74,3 miljoni pasažieru. Reisu izpilde 2021. gadā bija 99,75%, papildus veiksmīgi nodrošinot visus plānotos un neplānotos reisus atbilstoši ārkārtas situācijas pieprasījumam.

2021. gadā “Rīgas satiksme” apkalpoja 52 autobusu maršrutus, 17 trolejbusu maršrutus un 6 tramvaju maršrutus ar kopējo maršrutu tīkla garumu 1177,1 km, ar autobusu maršrutu garumu – 875,2 km, tramvaju maršrutu garumu – 69,1 km un trolejbusu maršrutu garumu – 166,5 km.

“Rīgas satiksme” 2021. gadā apkalpoja 6419 autostāvvietas. Turpinoties COVID-19 ietekmei un samazinoties autotransporta lietotāju pārvietošanās aktivitātei, arī 2021. gadā samazinājās ieņēmumi no autostāvvietu apsaimniekošanas kopumā veidojot 10,4 miljonus, kas ir par 11% mazāk nekā 2020. gadā.

2021. gadu “Rīgas satiksme” noslēdza ar peļņu 3 miljonu eiro apmērā.

2021. gadā paveiktais:

  • Ieviests jaunos norēķinu veids – Koda biļete, kas ļauj pasažieriem savos viedtālruņos tiešsaistes režīmā iegādāties biļeti braukšanai sabiedriskajā transportā;

  • Saņemti atlikušie 17 no 20 zemās grīdas tramvajiem, kas ļauj pilnībā nodrošināt zemās grīdas tramvajus pasažieru pārvadāšanai 1. un 11. tramvaja maršrutā;

  • Uzsākta projekta "Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem" īstenošana, būvprojektu izstrāde:

- 7. tramvaja maršruta posma no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam "Ķengarags" infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvaja parametriem;

- 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojuma pārbūvei;

- 5. tramvaja maršruta posma no Jūrmalas gatves un Slokas ielas krustojuma līdz galapunktam "Iļģuciems" infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvaja parametriem;

- piecu apakšstaciju atjaunošanai / pārbūvei / izbūvei un elektroiekārtu iegādei.

  • Uzsākts projekts "Videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Rīgā — bezizmešu autobusu iegāde". Projektā ir plānots līdz 2023. gada beigām iegādāties 35 elektroautobusus. Tā realizācijai plānots piesaistīt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu;

  • Apstiprināts Latvijas Atveseļošanas fonda plāns, kurā ir iekļauta “Rīgas satiksmes” projekta iecere "Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā". Tās ietvaros plānots iegādāties četrus zemās grīdas tramvajus, 17 elektroautobusus un izbūvēt septiņas ātrās uzlādes iekārtas elektroautobusu uzlādes nodrošināšanai.

2022. gadā plānotais:

  • Sliežu ceļu rekonstrukcija Slokas ielā posmā no krustojuma ar Jūrmalas gatvi līdz krustojumam ar Kalnciema ielu (ieskaitot krustojumu);
  • Sliežu ceļu rekonstrukcija no Ausekļa ielas loka līdz Aspazijas bulvāra/ Radio ielas krustojumam pa Kronvalda, Z.A.Meirovica un Aspazijas bulvāriem;
  • Būvdarbu iepirkuma uzsākšana 5. depo rekonstrukcijai;
  • Turpināt darbu pie 35 elektroautobusu iepirkuma;
  • Uzsākt būvniecības darbus:

-  7. tramvaja maršruta infrastruktūras pārbūvei / atjaunošanai veicot sliežu ceļu pārbūvi un / vai atjaunošanu, energoapgādes infrastruktūras pārbūvi un izbūvi, vairāku krustojumu pārbūvi drošas tramvaja kustības nodrošināšanai un vides pieejamības prasībām atbilstošu iekāpšanas — izkāpšanas un pieturu platformu izbūvi / pārbūvi pa posmiem no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam "Ķengarags", indikatīvi 7 km garumā;

-  5. tramvaja maršruta infrastruktūras pārbūvei / atjaunošanai, veicot sliežu ceļu pārbūvi un / vai atjaunošanu, energoapgādes infrastruktūras pārbūvi un izbūvi un vides pieejamības prasībām atbilstošu iekāpšanas — izkāpšanas un pieturu platformu izbūvi / pārbūvi pa posmiem no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam "Iļģuciems", indikatīvi 2 km garumā;

-      sliežu ceļu pārbūvei / atjaunošanai 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā, t.sk. veicot automātisko pārmiju vadības sistēmas ierīkošanu atbilstoši SIL3 (safety integrity level 3. drošības līmenis) drošības prasībām, indikatīvi 0,24 km garumā;

-    piecu apakšstaciju ēku atjaunošanai / pārbūvei, 10kV elektrolīniju atjaunošanai un elektroiekārtu nomaiņai. Kā arī veikt citus darbus, kas uzlabos pasažieru pārvadājumu kvalitāti.

2021. gada pārskats pieejams: https://www.rigassatiksme.lv/files/gada_parskats_2021_gads.pdf

Preses konferences prezentācija pieejama šeit.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter”, „facebook”.

 

20361862
Citi saziņas veidi