Atpakaļ uz sarakstu Printēt 30. Dec. 2021

Izsludināts atklāts konkurss apakšstaciju elektroiekārtu iegādei

“Rīgas satiksme” informē, ka īstenojot projektu “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem”, izsludināts atklāts konkurss apakšstaciju elektroiekārtu iegādei. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš  2022. gada 07. februāris plkst. 15.00.

Atklātā konkursa rezultātā paredzēts iegādāties elektroiekārtas 4. apakšstacijai Abrenes ielā 13, 11. apakšstacijai Ķengaraga ielā 3a, 13. apakšstacijai Fridriķa ielā 2, 16. apakšstacijai Slokas ielā 54B un 17. apakšstacijai Aviācijas ielā 1C. Šo energoapgādes objektu – apakšstaciju elektroiekārtu nomaiņa un ierīkošana ir viens no pasākumiem, kas nodrošinās energoapgādi nepārtrauktai zemās grīdas tramvaja kustībai 7. tramvaja līnijas posmā no Centrāltirgus līdz galapunktam “Ķengarags” un 5.tramvaja līnijas posmā no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam “Iļģuciems”. Iepirkuma ietvaros paredzēts iegādāties tādas iekārtas, kā vidsprieguma transformatorus, vidsprieguma un zemsprieguma sadales iekārtas, vadības iekārtas, kā arī citas elektroiekārtas un kabeļus un saistītos materiālus.

Detalizētu informāciju par atklāta konkursa noteikumiem, pretendentu atlases prasībām, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu skatīt: https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/atklats-konkurss-apaksstaciju-elektroiekartu-iegade/

Projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” īstenošanas rezultātā tiks veicināta videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošana un pasažieru skaita pieaugums videi draudzīgā sabiedriskajā transportā. Papildus tam ir vairāki ar vides ilgtspēju saistīti mērķi:

  • palielināt tramvaja kustības ātrumu;
  • mazināt sastrēgumus;
  • mazināt privāto automašīnu radīto CO2 izmešu negatīvo ietekmi uz vidi un gaisa kvalitāti;
  • uzlabot pārvietošanās pieredzi sabiedriskajā transportā, paaugstinot sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

2022.gada aprīlī “Rīgas satiksme” Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā plāno iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistei Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstībai. Ņemot vērā, ka projektu paredzēts īstenot līdz 2023. gada beigām, “Rīgas satiksme” laicīgi uzsāk nepieciešamos darbus, lai iekļautos noteiktajos termiņos.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „Twitter”, „Facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi