Atklāts konkurss “Apakšstaciju elektroiekārtu iegāde” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu “Apakšstaciju elektroiekārtu iegāde” (identifikācijas Nr. RS/2021/69).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 28. februāris plkst. 15.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/68231

Nolikumu ar pielikumiem skatīt šeit.

Tehniskā finanšu piedāvājuma 1. daļu skatīt šeit.

Tehniskā finanšu piedāvājuma 2. daļu skatīt šeit.

Tehniskā finanšu piedāvājuma 3. daļu skatīt šeit.

Tehniskās specifikācijas 2. daļas 1. pielikumu skatīt šeit.

Tehniskās specifikācijas 2. daļas 2. pielikumu skatīt šeit.

Tehniskās specifikācijas 2. daļas 3. pielikumu skatīt šeit.

Tehniskās specifikācijas 2. daļas 4. pielikumu skatīt šeit.

Tehniskās specifikācijas 2. daļas 5. pielikumu skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (21.01.2022.) skatīt šeit un šeit.

Atbildes uz jautājumiem (27.01.2022.) skatīt šeit.

Grozījumi.

Nolikums, kas konsolidēts pēc grozījumiem.

Atbildes uz jautājumiem (01.02.2022.) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (01.02.2022.) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (03.02.2022.) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (04.02.2022.) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (08.02.2022.) skatīt šeit.

Grozījumi nolikumā (10.02.2022.).

Atbildes uz jautājumiem (18.02.2022).

Finanšu piedāvājumu apkopojums.

1.daļa

Līguma izpildītājs: SIA “Lucidus” (reģ. Nr. 40003894734).

Līguma summa: 6800.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 29.03.2022.

Lēmuma datums: 23.03.2022.

2.daļa

Līguma izpildītājs: SIA “Lucidus” (reģ. Nr. 40003894734).

Līguma summa: 2 299 427.72 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 13.04.2022.

Lēmuma datums: 23.03.2022.

3.daļa

Līguma izpildītājs: SIA “Lucidus” (reģ. Nr. 40003894734).

Līguma summa: 261 465.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 19.04.2022.

Lēmuma datums: 28.03.2022.

20361862
Citi saziņas veidi