Iedzīvotāja karte

Iedzīvotāja karte apliecina tās īpašnieka tiesības lietot maksas autostāvvietu tā ielas posma sarkano līniju robežās, kurā ir iedzīvotāja kartē norādītā adrese.

Samaksa par iedzīvotāja karti veicama par visām kalendārā mēneša dienām pilnā apmērā (samaksa nav dalāma) līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam.

Iedzīvotāja karte jānovieto redzamā vietā – kreisajā pusē uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa tā, lai autostāvvietu kontrolieriem būtu iespējams pārliecināties par šī dokumenta esamību un saturu, t.i. jābūt saskatāmai lietotāja informācijai, derīguma termiņam, dokumenta numuram un aizsardzības uzlīmēm.

Iedzīvotāja kartes tarifus, izsniegšanas, apmaksas un lietošanas kārtību nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.206.

 

 • Iesniegums iedzīvotāja kartes izsniegšanai

  Iesniegums iedzīvotāja kartes izsniegšanai - lejupielādēt šeit.

  Iedzīvotāja karte – dokuments, ko Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" kā maksas autostāvvietu pārvaldnieks, pamatojoties uz Rīgas domes Pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas atļauju izsniegšanas komisijas lēmumu par Rīgas domes 05.02.2013. saistošajos noteikumos nr. 206 „Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi” noteikto maksu izsniedz iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ielas posmā, kur ierīkota maksas autostāvvieta, ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis ir iedzīvotāja īpašumā, turējumā vai valdījumā. Iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Vecrīgas teritorijā (R zona), izsniedz vienu iedzīvotāju karti attiecīgajā adresē, un to ir tiesības lietot visā norādītajā teritorijā. Ja norādītajā teritorijā ielas posmā, kurā ir iedzīvotāja deklarētā dzīvesvieta, nav maksas autostāvvietas, to izsniedz lietošanai tā paša vai tuvākā kvartāla ielas posmā attiecīgajā maksas autostāvvietu zonā, kur ierīkota maksas autostāvvieta.

 • Iedzīvotāja kartes apmaksa

  Apmaksu iedzīvotāja kartes lietotājs var veikt ik mēnesī (par pilnu mēnesi) avansa veidā:

  • ar bankas pārskaitījumu (maksājumā obligāti jāuzrāda e-rēķina numurs uz RP SIA „Rīgas satiksme” bankas kontu:

   

  PVN REĢ. NR. LV 40003619950
  AS „CITADELES BANKA”
  KODS: PARXLV22
  KONTA NR. LV 65PARX0006048640045

  • jebkurā bankas nodaļā, iemaksājot skaidru naudu iepriekš minētajā bankas kontā
  • skaidrā naudā vai ar bankas norēķinu karti Autostāvvietu birojā Atgāzenes ielā 24a

  Apmaksa jāveic vismaz 4 darba dienas pirms  apmaksājamā perioda sākuma!

 • Iedzīvotāja kartes tarifi un zonējums

  Iedzīvotāju kartes mēneša abonementa tarifus konkrētajām ielā, skatieties kartē

80001919
Citi saziņas veidi