"Energoefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu attīstības plānošanai (STEP UP)"

RP SIA „Rīgas satiksme” piedalās Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014-2020.gadam izstrādē, kas tiek nodrošināts, Rīgas pašvaldībai ieviešot Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektu "Energoefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu attīstības plānošanai (STEP UP)."

 

  STEP_UP_250x177.jpg

 

20361862
Citi saziņas veidi