Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksē RP SIA "Rīgas satiksme"

RP SIA „Rīgas satiksme” ir noslēgusi līgumu ar Latvijas darba devēju konfederāciju par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001”. 

darbs_prakse.PNG

<atgriezties

 

20361862
Citi saziņas veidi