Biļešu tirdzniecības vietas

 • Tirdzniecības vietas

  Pakalpojumi
  • Iegādāties mēnešbiļetes
  • Ielādēt brauciena biļetes
  • Iegādāties nepersonalizēto e-talonu
 • Klientu apkalpošanas centri

  Pakalpojumi
  • Izveidot personalizēto e-talonu
  • Saņemt nepersonalizēto e-talonu
  • Informācija par e-talona saturu
 • Biļešu automāti

  Pakalpojumi
  • Papildināt zilos e-talonus
  • Iegādāties dzeltenos e-talonus
  • Apskatīt e-talonu saturu
 • Interneta veikals

  Pakalpojumi
  • Iegādāties biļetes
Bezmaksas diennakts informatīvais tālrunis
80001919
Noderīga informācija
 • Rīgas Dome
 • RDSD
Citi saziņas veidi