Apakšzemes stāvvieta

 • 327 autostāvvietas
 • 2 autostāvvietas personām ar invaliditāti
 • speciāli lifti cilvēkiem ar kustību traucējumiem
 • īstermiņa autostāvvieta
 • ilgtermiņa autostāvvieta ar abonementiem
 • paredzēta transportlīdzekļiem, kuru augstums nepārsniedz 190 cm
 • apstāšanās un stāvēšana atļauta tikai atbilstoši marķētās vietās, ievērojot Autostāvvietas lietošanas noteikumus, ceļu satiksmes noteikumus, informatīvās zīmes, horizontālos ceļa apzīmējumus
 • tikai transportlīdzekļiem ar atbilstoši uzstādītām attiecīgās valsts reģistrācijas numura zīmēm
 • norēķini tikai ar bankas karti

Apakšzemes autostāvietā aizliegts:

 • novietot stāvēšanai transportlīdzekļu piekabes;
 • iebraukt mopēdiem, motocikliem, tricikliem un kvadracikliem;
 • rezervēt vietu vai kādā citā veidā ierobežot vai apgrūtināt citu transportlīdzekļu novietošanu.

Autostāvvietas lietošanas laika kontrole tiek fiksēta ar Autostāvvietā uzstādīto Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuru zīmju atpazīšanas kameru, reģistrējot Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, iebraucot Autostāvvietā un izbraucot no tās, kā arī uzskaitot Autostāvvietas lietošanas laiku.

20361862
Citi saziņas veidi