Mēneša abonements

Iesnieguma veidlapa

Mēneša abonements nodrošina tā lietotājam iespēju izmantot RP SIA „Rīgas satiksme” pašvaldības maksas autostāvvietas visās tarifu zonās.

Abonementa maksa par tiesībām lietot maksas autostāvvietu atbilstoši Rīgas domes saistošo noteikumu nr.206 nosacījumiem ir 250 EUR (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) mēnesī.

Samaksa par mēneša abonementu veicama par visām kalendārā mēneša dienām pilnā apmērā (samaksa nav dalāma) līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam.

Mēneša abonements, kuram ir piesaistīts vairāk kā viens transportlīdzeklis, jānovieto redzamā vietā – kreisajā pusē uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa tā, lai autostāvvietu kontrolieriem būtu iespējams pārliecināties par šī dokumenta esamību un saturu, t.i. jābūt saskatāmai lietotāja informācijai, derīguma termiņam, dokumenta numuram un aizsardzības uzlīmēm.

Mēneša abonementa tarifu, izsniegšanas, apmaksas un lietošanas kārtību nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.206.

 • Iesniegums mēneša abonementa izsniegšanai/līguma noslēgšanai

  Iesniegums mēneša abonementa izsniegšanai/līguma noslēgšanai – lejupielādēt šeit.

  Lai noslēgtu līgumu par maksas autostāvvietu lietošanu, jāiesniedz aizpildīts iesniegums.

  Iesniegumu sūtīt pa pastu (Vestienas iela 35, LV-1035), e-pastu autostavvietas@rigassatiksme.lv.

 • Mēneša abonementa apmaksa

  Apmaksu mēneša abonementa lietotājs var veikt ik mēnesī (par pilnu mēnesi) avansa veidā:

  • ar bankas pārskaitījumu uz RP SIA „Rīgas satiksme” bankas kontu:

  PVN REĢ. NR. LV 40003619950
  AS „CITADELES BANKA”
  KODS: PARXLV22
  KONTA NR. LV 65PARX0006048640045

  • jebkurā bankas nodaļā, iemaksājot skaidru naudu iepriekš minētajā bankas kontā.

  Apmaksa par mēneša abonementa lietošanu jāveic rēķinā norādītajā laikā! Ja samaksa tiek veikta vēlāk, tad maksas autostāvvietu atļauts lietot tikai tad, kad maksas autostāvvietas lietotājs ir informējis RP SIA “Rīgas satiksme” par apmaksas veikšanu un saņēmis apstiprinājumu par apmaksas saņemšanu un reģistrāciju! Pretējā gadījumā tiks pielietots pēcapmaksas paziņojums!

20361862
Citi saziņas veidi