Pēcapmaksa

Pēcapmaksu piemēro šādos gadījumos:

 • ja maksas autostāvvietas lietošanas laiks pārsniedz 5 minūtes un nav veikta autostāvvietas lietošanas priekšapmaksa maksas automātā, ar SMS apmaksas pakalpojumu, iedzīvotāja karti vai mēneša abonementu;
 • ir veikta priekšapmaksa par paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku, bet faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par vairāk nekā 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku;
 • veicot priekšapmaksu maksas automātā vai ar SMS apmaksas pakalpojumu, nepareizi norādīts transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;
 • ja ir veikta priekšapmaksa par zemāku tarifu zonu;
 • ja uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa nav novietots derīgs autostāvvietas lietošanas dokuments (iedzīvotāja karte vai mēneša abonements, kuram ir piesaistīts vairāk kā viens transportlīdzeklis, invalīdu stāvvietu izmantošanas karte) vai arī dokuments ir novietots, bet nav saskatāms tā numurs, derīguma termiņš un aizsardzības uzlīmes;
 • ar jau piemēroto pēcapmaksas paziņojumu tiek izmantota maksas autostāvvieta paziņojumā nenorādītā adresē vai pēc paziņojuma izrakstīšanas datuma.

Pēcapmaksas tarifus, piemērošanas, apmaksas, iekasēšanas un apstrīdēšanas kārtību nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.206.

Uzmanību!

Pēcapmaksa samazinātā apmērā par 20% tiek piemērota pie sekojošiem nosacījumiem:

 • maksas autostāvvietas lietotājs piekrīt paziņojumam un nesniedz pretenziju par tā atcelšanu;
 • maksājums tiek veikts 10 dienu laikā no paziņojuma sagatavošanas dienas;
 • maksājums tiek veikts “Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centros, autostāvvietu maksas automātā, autostāvvietu birojā Atgāzenes ielā 24a;
 • veicot pārskaitījumu uz bankas norēķinu kontu.

  Ja transportlīdzeklim tiek pielietota riteņa bloķēšanas iekārta, tad neapmaksātiem paziņojumiem netiek piemērota pēcapmaksa samazinātā apmērā. 

 Pēcapmaksas tarifus, piemērošanas, apmaksas, iekasēšanas un apstrīdēšanas kārtību nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.206.

 • Pēcapmaksas tarifi

  Gadījumā, ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par vairāk nekā 60 minūtēm pārsniedz ar priekšapmaksu apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku, samaksu apliecinošs dokuments nav novietots noteiktajā kārtībā vai apmaksa veikta tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietu lietošanu ir mazāka, maksas autostāvvietu lietotājs veic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu septiņkāršā stundas tarifa apmērā par katru kalendāro dienu, kas ir maksas autostāvvietas darba diena, A, B, C, R, D un V zonas teritorijā par katru kalendāro dienu atbilstoši šādai likmei:

  • 20,50 EUR dienā – A zonas teritorijā;
  • 17 EUR dienā – B zonas teritorijā;
  • 13,50 EUR dienā – C zonas teritorijā;
  • 53 EUR dienā – R zonas teritorijā;
  • 10 EUR dienā – D zonas teritorijā;
  • 6 EUR dienā - V  zonas teritorijā.

   

  Gadījumā, ja maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu – tajā skaitā tā veikta tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir lielāka, un faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par vairāk nekā 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku, bet nepārsniedz 60 minūtes, maksas autostāvvietas lietotājs par maksas autostāvvietas lietošanu šajā dienā veic pēcapmaksu pieckāršā stundas tarifa apmērā A, B, C, R un D zonas teritorijā atbilstoši šādai likmei: 
   
  • 14,50 EUR dienā – A zonas teritorijā;
  • 12 EUR dienā – B zonas teritorijā;
  • 9,50 EUR dienā – C zonas teritorijā;
  • 37 EUR dienā – R zonas teritorijā;
  • 7 EUR dienā – D zonas teritorijā.

   

  Pēcapmaksas tarifus, piemērošanas, apmaksas, iekasēšanas un apstrīdēšanas kārtību nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.206.

 • Maksas autostāvvietas lietošana ar pēcapmaksas paziņojumu

  Ja saņemts pēcapmaksas paziņojums, tas ļauj izmantot dotajam transportlīdzeklim paziņojumā norādīto autostāvvietu līdz konkrētās dienas beigām bez papildu maksas.

 • Pretenzija par pēcapmaksas paziņojuma pielietošanu

  30 dienu laikā no pēcapmaksas paziņojuma izrakstīšanas datuma maksas autostāvvietas lietotājs var iesniegt pretenziju par tā atcelšanu:

  • elektroniski parakstītā veidā;
  • nosūtot vienkāršā pasta sūtījumā pašrocīgi parakstītu pretenziju;
  • RP SIA “Rīgas satiksme” klientu apkalpošanas centros.

   

  Pretenzijā par paziņojuma atcelšanu maksas autostāvvietas lietotājs norāda šādu informāciju:

  • transportlīdzekļa marku un valsts reģistrācijas numuru;
  • maksas autostāvvietas lietotāja datus;
  • paziņojuma sastādīšanas vietu, datumu un laiku, maksas autostāvvietas adresi;
  • paziņojuma numuru;
  • pamatotu iemeslu paziņojuma atcelšanai.
 • Mani autostāvvietu pēcapmaksas paziņojumi

  Informācija par piemērotajiem pēcapmaksas paziņojumiem ir pieejama vienotajā pakalpojumu pieteikumu portālā tiešsaistes režīmā tikai reģistrētiem lietotājiem. Portāla lietošana ir bez maksas. Vienotā pakalpojumu pieteikuma portāla lietošanas noteikumus skatīt šeit.

  Fiziskām personām:

  • reģistrējieties portālā;
  • ievadiet informāciju par transportlīdzekli un pievienojiet reģistrācijas apliecības kopiju (abas puses);
  • saņemiet informāciju par piemērotajiem pēcapmaksas paziņojumiem.


  Juridiskām personām:

  • Lai lietotu portālu, jānoslēdz līgums.
20361862
Citi saziņas veidi