Pēcapmaksa

Pēcapmaksu piemēro šādos gadījumos:

 • ja nav veikta autostāvvietas lietošanas priekšapmaksa;
 • ir veikta priekšapmaksa par paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku, bet faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par vairāk nekā 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku;
 • ja uz automašīnas priekšējā paneļa nav novietots derīgs autostāvvietas lietošanas dokuments (čeks, iedzīvotāja karte vai mēneša abonements);
 • ja uz automašīnas priekšējā paneļa novietots autostāvvietas lietošanas dokuments, bet nav saskatāms vai daļēji saskatāms tā numurs, derīguma termiņš, samaksas summa vai aizsardzības uzlīmes;
 • veicot priekšapmaksu ar īsziņu vai mobilo lietotni, nepareizi norādīts automašīnas numurs;
 • ja ir veikta priekšapmaksa par zemāku tarifu zonu.

Pēcapmaksas tarifus, piemērošanas, apmaksas, iekasēšanas un apstrīdēšanas kārtību nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.206.

 • Pēcapmaksas tarifi

  Gadījumā, ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par vairāk nekā 60 minūtēm pārsniedz ar priekšapmaksu apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku, samaksu apliecinošs dokuments nav novietots noteiktajā kārtībā vai apmaksa veikta tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir mazāka, maksas autostāvvietas lietotājs veic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu septiņkāršā stundas tarifa apmērā par katru kalendāro dienu, kas ir maksas autostāvvietas darba diena, A, B, C, R, D un V zonas teritorijā par katru kalendāro dienu atbilstoši šādai likmei:

   

  • 20,50 EUR dienā – A zonas teritorijā;
  • 17 EUR dienā – B zonas teritorijā;
  • 13,50 EUR dienā – C zonas teritorijā;
  • 53 EUR dienā – R zonas teritorijā;
  • 10 EUR dienā – D zonas teritorijā;
  • 6 EUR dienā - V  zonas teritorijā.

   

  Gadījumā, ja maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu – tajā skaitā tā veikta tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir lielāka, bet faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par vairāk nekā 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku, maksas autostāvvietas lietotājs par maksas autostāvvietas lietošanu šajā dienā veic pēcapmaksu pieckāršā stundas tarifa apmērā A, B, C, R un D zonas teritorijā atbilstoši šādai likmei: 
   
   
  • 14,50 EUR dienā – A zonas teritorijā;
  • 12 EUR dienā – B zonas teritorijā;
  • 9,50 EUR dienā – C zonas teritorijā;
  • 37 EUR dienā – R zonas teritorijā;
  • 7 EUR dienā – D zonas teritorijā.

   

  Pēcapmaksas tarifus, piemērošanas, apmaksas, iekasēšanas un apstrīdēšanas kārtību nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.206.

 • Maksas autostāvvietas lietošana ar pēcapmaksas paziņojumu

  Ja saņemts pēcapmaksas paziņojums, tas ļauj novietot automašīnu paziņojumā norādītajā autostāvvietā līdz konkrētās dienas beigām bez papildu maksas.

 • Pretenzija par pēcapmaksas paziņojuma pielietošanu

  30 dienu laikā no pēcapmaksas paziņojuma izrakstīšanas datuma var iesniegt pretenziju par tā piemērošanu sadaļā Sazinies ar mums, izvēloties veidu - "sūdzības", tēmu  - "autostāvvietas" un tipu - "pretenzija par pēcapmaksas paziņojuma piemērošanu".

 • Mani autostāvvietu pēcapmaksas paziņojumi

  Informācija par piemērotajiem pēcapmaksas paziņojumiem ir pieejama vienotajā pakalpojumu pieteikumu portālā tiešsaistes režīmā tikai reģistrētiem lietotājiem. Portāla lietošana ir bez maksas. Vienotā pakalpojumu pieteikuma portāla lietošanas noteikumus skatīt šeit.

  Fiziskām personām:

  • reģistrējieties portālā;
  • ievadiet informāciju par transportlīdzekli un pievienjieto reģistrācijas apliecības kopiju (abas puses);
  • saņemiet informāciju par piemērotajiem pēcapmaksas paziņojumiem


  Juridiskām personām:

  • Lai lietotu portālu, jānoslēdz līgums.

   

   

80001919
Citi saziņas veidi