Priekšapmaksa

Rīgas ielās tiek izmantoti autostāvvietu maksas automāti norēķiniem ar bezskaidru naudu, kuros autostāvvietu lietotāji var ātri, ērti un droši veikt maksājumus ar bankas norēķinu karti.

Autostāvvietu lietotājiem, kuru tiesības lietot maksas autostāvvietu apliecina autostāvvietas lietošanas dokuments (iedzīvotāja karte vai mēneša abonements, kuram ir piesaistīts vairāk kā viens transportlīdzeklis, lietotāja karte, invalīdu stāvvietu izmantošanas karte), ir pienākums novietot dokumentu redzamā vietā – kreisajā pusē uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa tā, lai autostāvvietu kontrolieriem būtu iespējams pārliecināties par šī dokumenta esamību un saturu, t.i. jābūt saskatāmam  derīguma termiņam un dokumenta numuram u.c.

Maksimālais maksas autostāvvietu bezmaksas lietošanas laiks autostāvvietu darba laikā ir 5 minūtes. Savukārt, maksimāli atļautais maksas autostāvvietu bezmaksas lietošanas laiks to darba laikā pēc apmaksātā laika beigšanās ir 15 minūtes.

Plašāk par autostāvvietu lietošanas kārtību lasiet šeit.

20361862
Citi saziņas veidi