Retro tramvaja nomas noteikumi

 Retro tramvaja vispārējie noteikumi:

 • Retro tramvajs tiek iznomāts ar vadītāju, esošo Rīgas pilsētas elektrotransporta maršrutu ietvaros.
 • Retro tramvaja individuālā noma iespējama vienīgi darbadienās. 
 • Retro tramvaja nomai iespējams izmantot kādu no mūsu piedāvātajiem maršrutiem vai to izveidot individuāli. 

Izvēloties individuālu maršrutu lūgums norādīt sekojošu informāciju:

 1. brauciena sākuma tramvaja pieturvieta (iekāpšana);
 2. maršruts;
 3. brauciena beigu tramvaja pieturvieta (izkāpšana).
 • minimālais nomas laiks – 1h. 
 • minimālais nomas laika dalījums – 0.5h. 
 • nomas laikā ietilpst Retro tramvaja ekspluatācijas laiks, transportlīdzeklim izbraucot no bāzes vietas, līdz atgriešanās brīdim bāzes vietā. 
 • transportlīdzekļa maršruta aprēķins tiek saskaņots ar katru klientu individuāli, ņemot vērā vēlmes, elektrotransporta kursēšanas iespējas un pieejamos laikus.
 • Retro tramvaja nomas pieteikums veicams vismaz 3 (trīs) darbadienas pirms pasūtījuma izpildes brīža. 

  

Retro tramvaja nomas pasūtījuma veikšana un rēķina apmaksas kārtība:

Privātpersonai: 

 • veicot pasūtījumu, jānorāda: vārds, uzvārds; personas kods; dzīvesvietas adrese; par braucienu atbildīgās personas vārds, uzvārds; mobilā tālruņa numurs; e-pasta adrese;
 • persona uz savu norādīto e-pasta adresi saņem priekšapmaksas rēķinu, kas jāapmaksā vismaz 2 (divas) darbadienas pirms paredzētā brauciena. Pēc maksājuma veikšanas maksājuma uzdevums jānosūta uz rēķina izsūtītāja e-pasta adresi; 
 • saņemt rēķinu un veikt tā apmaksu ir iespējams arī ierodoties personīgi darba laikā Brīvības ielā 191, Rīgā. 

Juridiskai personai: 

 • veicot pasūtījumu, jānorāda: juridiskās personas nosaukums; reģistrācijas numurs; juridiskā un pasta adrese; bankas rekvizīti; par braucienu atbildīgās personas vārds, uzvārds; mobilā tālruņa numurs; e-pasta adrese; 
 • juridiskai personai par transporta nomas pakalpojumu iespējams veikt priekšapmaksu. Priekšapmaksas rēķins tiek nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi, kas jāapmaksā vismaz 2 (divas) darbadienas pirms paredzētā brauciena. Rēķina oriģināls tiek nosūtīts uz pasūtījumā norādīto pasta adresi; 
 • slēdzot līgumu vai iesūtot apmaksas garantijas vēstuli, juridiskai personai ir iespēja veikt pēcmaksu. Rēķins tiek nosūtīts gan elektroniski, gan pa pastu pēc pakalpojuma sniegšanas. Rēķina apmaksa jāveic rēķinā norādītajā termiņā.  Pēc rēķina apmaksas veikšanas, maksājuma uzdevums jānosūta uz rēķina izsūtītāja e-pasta adresi; 
 • saņemt rēķinu un veikt tā apmaksu ir iespējams, ierodoties personīgi darba laikā Brīvības ielā 191, Rīgā
80001919
Citi saziņas veidi