Ūdeņraža uzpildes stacija

Noformējums bez nosaukuma (8).png

Lai uzzinātu, kurās ūdeņraža stacijās pieejama uzpilde, izmantojiet H2 uzpildes stacijas karti.

Ūdeņraža gāzes uzpildes instrukciju skatīt šeit.

Ūdeņraža uzpilde: 

 

Vieglās automašīnas

Autobusi un kravas automašīnas

Adrese

Vienības gatve 6, Rīga

Uzpildes iespējas

Ar uzpildes
spiedienu: 700Bar.

Ar uzpildes

spiedienu: 350Bar.

Darba laiks

7 dienas nedēļa/24 h dienā

Cena

13,17 EUR/kg (nieskaitot PVN)

Norēķini

Bankas karte

 Noslēdzot sadarbības līgumu/vienošanos par ūdeņraža uzpildi

Ūdeņraža uzpilde ir jauns process, kas prasa zināmas iemaņas un piesardzību, tāpēc automašīnas uzpildi veic operators. Brīdī, kad esat piebraucis pie stacijas, lūdzam zvanīt pa tālruni +371 25913057
 
Ūdeņraža ražošanas un uzpildes stacijā ūdeņradis tiek saražots tvaika – reformācijas procesa rezultātā. Stacija spēj saražot 300kg ūdeņraža dienā, kā arī veidot 600kg ūdeņraža uzkrājumus. Stacijā izbūvēta 350Bar pildne, kas primāri paredzēta “Rīgas satiksmes” trolejbusu uzpildei, kā arī pieejama 700Bar pildne publiskai pieejai – vieglā autotransporta uzpildei. Publiskā pieejamība izbūvētajām ūdeņraža uzpildes stacijām nodrošina ar ūdeņraža degvielu arī pārējos ūdeņraža elektrotransportlīdzekļu (FCEV) lietotājus.
 

Projekta “H2Node” ietvaros “Rīgas satiksme” saņēma 10 trolejbusus, kam rezerves vilces jaudu nodrošinošie dīzeļģeneratori aizstāti ar jaunās paaudzes ūdeņraža kurināmā elementu moduļiem, demonstrējot inovatīvus tehniskos risinājumus sabiedriskā transporta infrastruktūrā, optimizējot sabiedriskā transporta autobusa un trolejbusa maršrutus veicinot sabiedriskā transporta pieejamību un mazinot SEG gāzu lokālo piesārņojumu. 

Plašāka informācija: https://www.h2nodes.eu/en/regions/riga.html

Eiropas Savienība līdzfinansē 50% no “Rīgas satiksmes” projekta kopējām izmaksām, kas kopumā ir EUR 16,1 miljona apmērā. Finansējums tiek piešķirts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF), kas paredzēts ieguldījumiem ES infrastruktūras prioritātēs transporta, enerģētikas un telekomunikāciju jomā.

H2NOOD web (1).pngH2NOOD_picture.png

 

“H2Nodes” projekta noslēguma video par pieredzi ūdeņraža ražošanas un uzpildes staciju izveidē Ziemeļjūras-Baltijas jūras Eiropas transporta koridorā, kā arī – ar ūdeņradi darbināmu trolejbusu ekspluatācijā skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi