Biļetes

Lietoju 90 minūšu biļeti un veicu pirmo tās reģistrāciju. Ja laiks to atļauj, vai braucot ar citu transportu man biļete jāreģistrē atkārtoti?

 • Biļeti var izmantot 90 minūtes neierobežotam braucienu skaitam. Atceries to reģistrēt atkārtoti, iekāpjot citā transportlīdzeklī. Pēdējo biļetes reģistrāciju iespējams veikt 89. minūtē no pirmās reģistrācijas brīža un braukt līdz galapunktam.

Kā jārīkojas, lai saņemtu atpakaļ naudu par personalizētajā e-talonā, t.sk. Rīdzinieka kartē, iepriekš iegādātajām un neizmantotajām biļetēm?

 • Pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā biļešu derīguma termiņa laikā, nosūtot iesniegumu brīvā formā par naudas atmaksu uz e-pastu info@rigassatiksme.lv. Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, e-talona numurs, bankas konta numurs.

 Vai iespējams iesaldēt manu iesākto mēneša biļeti? Izmantoju to divas nedēļas un tagad došos atvaļinājumā.

 • Diemžēl mēneša biļetes derīguma termiņu nav iespējams pagarināt. Aicinām pēc iespējas ātrāk sūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu brīvā formā uz info@rigassatiksme.lv, norādot e-talona numuru; vārdu, uzvārdu, personas kodu; bankas konta numuru, uz kuru jāveic atmaksa.
 • Iesniegums jāiesniedz biļešu derīguma termiņa laikā! Jāņem vērā, ka tiks apmaksāti 75% no biļetes cenas par atlikušo neizmantoto termiņu (biļetes cenu dalot ar termiņa vienību skaitu un reizinot ar atlikušo termiņa vienību skaitu, neieskaitot akta parakstīšanas dienu).

Kā nomainīt e-talonu? 

 • Elektroniski - jāaizpilda pieteikums (klikšķiniet šeit). Pēc divām darba dienām aicinām doties uz Jums ērtāko klientu apkalpošanas centru saņemt e-talonu. Līdz jāņem personu apliecinošs dokuments. Ja vēlaties piesaistīt e-talonam Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" noteiktajām pasažieru kategorijām atbilstošo braukšanas maksas atvieglojumu, līdz jāņem arī statusu apliecinoši dokumenti;

 • Klientu apkalpošanas centrā (atrašanās vietas). Lai nomainītu e-talonu, nepieciešams aizpildīt pieteikumu un uzrādīt esošo e-talonu, personu apliecinošu dokumentu, kā arī statusu apliecinošu dokumentu.

Kā rīkoties, ja nozaudēts e-talons?

 • Gadījumā, ja nozaudēts personalizētais e-talons, Rīdzinieka karte vai Skolēna karte, aicinām to bloķēt. To var izdarīt, zvanot uz informatīvo tālruni +371 20361862 vai dodoties uz kādu no "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centriem. Lūgums ņemt vērā, ka bloķētu personalizētu e-talonu, Rīdzinieka karti un Skolēna e karti, nav iespējams atbloķēt.

Kādas atlaides sabiedriskajā transportā ir studentiem?

Studenti, kas studē Rīgā vai ir deklarējuši savu dzīvesvietu Rīgā, var saņemt atlaidi 50 % apmērā no mēneša biļetes pilnās cenas, t.i., studenti var iegādāties mēneša biļeti par 15 EUR, kas derīga neierobežotam braucienu skaitam visos maršrutos. Atvieglojums pienākas gan klātienes, gan neklātienes studentiem. Tas noteikts Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. RD-23-208-sn

Plašāka informācija par mēnešbiļetēm

Kā noformēt studenta atlaidi pirmreizēji?

Lai varētu saņemt atlaides sabiedriskajā transportā,

 1. Klientu apkalpošanas centrā jānoformē personalizētais e-talons vai Rīdzinieka karte;
 2. dodoties uz Klientu centru, jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments (pase vai e- ID) un
 • studenta statusu apliecinošs dokuments*: studenta apliecība vai izziņa no izglītības iestādes;

         vai

 • jāiesniedz pieteikums braukšanas maksas atvieglojuma piešķiršanai augstskolas informāciju sistēmā (Latvijas Universitātes, Rīgas tehniskā augstskolas, Banku Augstskolas, Rīgas Stradiņa universitātes, Transporta un sakaru institūts, Latvijas Kultūras akadēmija, Biznesa augstskola Turība, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, Sarkanā Krusta medicīnas koledža).

*Studenta statusu apliecinošais dokuments ir derīgs, ja satur personu un statusu identificējošu informācija: vārds, uzvārds, personas kods, izglītības iestādes nosaukums, izsniegšanas datums, derīguma termiņš, kas nav ilgāks par vienu mācību gadu.

Ārvalstu studentiem, kuriem nav Latvijā piešķirta personas koda, izziņā personas koda vietā norāda personu apliecinoša dokumenta numuru.

Studenta statusu piesaistīs uz vienu mācību semestri vai vienu mācību gadu atkarībā no izglītības iestādes norādītās informācija par studenta statusa termiņu  (1. marts vai 1. oktobris).

Kā pagarināt studenta statusu?

Attālināti:

 1. Piesaki studenta statusu savā augstskolas informācijas sistēmā.
 2. Kad e-pastā saņemsi apstiprinājumu, dodies pie biļešu automāta (izņemot zemās grīdas tramvajā).
 3. Ievieto savu e-talonu biļešu automātā un nedaudz uzgaidi, kamēr tiek atjaunoti statusa dati.
 4. Pēc veiksmīgas statusa pagarināšanas varēsi papildināt e-talonu, iegādājoties mēneša biļeti ar atlaidi.

Apmeklējot klientu apkalpošanas centru:

Līdzi ņem savu personalizēto e-talonu vai Rīdzinieka karti, personu apliecinošu dokumentu (pase vai e-ID) un studenta statusu apliecinošu dokumentu (studenta apliecību vai izziņu no izglītības iestādes). Aicinām pieteikt vizīti uz noteiktu laiku www.rigassatiksme.lv

Vai pēc studenta statusa atjaunošanas braukšanas maksas atvieglojums ir pieejams uzreiz?

Noformējot studenta statusu klientu apkalpošanas centrā, atvieglojums ir pieejams uzreiz. Vizītes laikā iespējams iegādāties mēneša biļeti ar atlaidi un sākt to lietot nekavējoties.

Ja statusa atjaunošana ir notikusi, izmantojot augstskolas informatīvo sistēmu, jāņem vērā, ka datu apmaiņa prasa zināmu laiku, tāpēc pie biļešu automāta aicinām doties nākošajā dienā pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas.

Kāpēc studentam neizdodas iegādāties mēneša biļeti ar atlaidi?

Visticamāk, students nav noformējis vai pagarinājis studenta statusu, kas ļauj iegādāties mēneša biļeti ar atlaidi nākamajam periodam. Ja līdz studenta statusam ir atlicis mazāk par mēnesi, mēneša biļeti ar atlaidi vairs nevarēs iegādāties. Studenta atlaide tiek piešķirta līdz 1. martam vai 1. oktobrim atkarībā no izglītības iestādes norādītās informācijas par studenta statusa termiņu. Piemēram, ja studenta statuss ir līdz 1. martam, tad 7. februārī vairs nevarēs iegādāties mēneša biļeti ar atlaidi, jo tās termiņš pārsniegtu statusa derīguma termiņu.

Zvanot uz Rīgas satiksmes informatīvo tālruni 20361862, iespējams pārliecināties par statusa aktuālajiem datiem.

20361862
Citi saziņas veidi