COVID-19

Ikdienā "Rīgas satiksme" veic daudz un dažādas darbības, lai pēc iespējas mazinātu COVID-19 izplatību:

 • Apstājoties pieturvietās, vadītājs atver visas transporta līdzekļa durvis, izņemot priekšējās. Pasažieriem durvju atvēršanās poga nav jālieto;
 • Iebraucot galapunktā, tiek veikta transporta līdzekļu vēdināšana, paturot vaļā visas durvis;

 • “Rīgas satiksme” nepārtraukti seko līdz pasažieru skaitam sabiedriskajā transportā;

 • Rūpējoties par darbinieku drošību, sabiedriskā transporta vadītāju kabīnes, kuras bija atvērtā tipa, ir aprīkotas ar speciālu aizsargstiklu;

 • Katru vakaru iebraucot parkā vai depo, tiek veikta transportlīdzekļu pilna salonu dezinfekcija - tiek tīrīti visi pieturstieņi, logu apmales, sienas, slaucītas un mazgātas grīdas, kā arī citas virsmas;

 •  Veikta resursu pārdale sabiedriskā transporta reisu intensitātes palielināšanai.

Vizuāli skatīt šeit.

Kas jāievēro pasažieriem pārvietojoties "Rīgas satiksmes" sabiedriskajā transportā COVID-19 pandēmijas laikā?

 • Obligāta mutes un deguna aizsega lietošana, aizsedzot gan degunu, gan muti

 • Izmantot tikai tās sēdvietas, kur nav marķējuma
 • Sabiedriskā transporta durvis atver vadītājs, pasažieriem durvju atvēršanas poga nav jāspiež
 • Izkāpjot vai iekāpjot sabiedriskajā transportā, lūdzam nedrūzmēties un ievērot distanci
 • Iekāpjot sabiedriskajā transportā, aicinām pasažierus izretoties pa visu transportlīdzekļa salonu
 • Sabiedriskā transporta logi nav bloķēti un tos pēc vajadzības ir iespējams atvērt
 • Aicinām pasažierus, kuri sabiedriskajā transportā pārvietojas ar 100% atlaidi, sabiedrisko transportu izmantot dienas laikā

Vizuāli skatīt šeit. 

Kā "Rīgas satiksme" monitorē sabiedriskā transporta piepildījumu? 

 • Mēs regulāri sekojam līdzi pasažieru plūsmām sabiedriskajā transportā, lai pasažieru piepildījums salonā nepārsniegtu Valdības lēmumos noteikto radītāju. Nepieciešamības gadījumā tiek norīkots rezerves transporta līdzeklis. Ir plānoti rīta un vakara papildreisi, informācija par tiem reisiem tiek publicēta gan uzņēmuma mājas lapā, gan sociālajos tīklos.
 • Tāpat ir rezerves transporta līdzekļi, kas operatīvi maršrutā tiek notīkoti, ja pasažieru piepildījums salonā pārsniedz atļauto radītāju. Plašāka informācija par pasažieru pārvadājumiem aplūkojam mūsu mājas lapā www.rigassatiksme.lv. Pasažieru skaitu sabiedriskajā transportā ietekmē - sastrēgumi, negadījumi, kā arī dažādi tehniski iemesli, kad neplānotu iemeslu dēļ palielinās intervāls starp reisiem, kas savukārt var radīt lielāku salona piepildījumu.
 • Visi jaunākie “Rīgas satiksmes” transporta līdzekļi ir aprīkoti ar automātiskām pasažieru skaitīšanas sistēmām, tādējādi brīdī, kad transporta līdzekļa salons sasniedz atļauto piepildījumu, dispečeri saņem signālu, kas dod iespēju operatīvi reaģēt un norīkot papildus transporta līdzekli. Tāpat vairākkārt esam veikuši reisu palielināšanu.

Kā tiek nodrošināta sabiedriskā transporta ventilācija?

 • Veicam daudz un dažādas darbības šajā jautājumā - transportlīdzekļa salona vēdināšanu galapunktā, visās pieturvietās tiek atvērtas durvis (izņemot priekšējās), gaisa ventilācijai salonā tiek izmantots gaiss no ārpuses, kā arī logi nav bloķēti un pasažieri pēc vajadzības tos var atvērt.
 • Jāņem vērā, ka katram pasažierim ir atšķirīga komforta temperatūras izjūta un vēsā laika sezonā ir pasažieri, kuri izvēlas atvērtu logu aizvērt, lai saglabātu siltumu. Tāpat ir pasažieri, kuri tos droši ver vaļā.

Dezinfekcija.jpg

Kā tiek nodrošināta sabiedriskā transporta dezinfekcija un tīrīšana?

 • Mēs rūpējamies par tīrību transporta līdzekļos un katru vakaru, kad tramvaji, trolejbusi vai autobusi iebrauc parkā vai depo, veicam pastiprinātu tīrīšanu un dezinfekciju, tiek tīriti visi pieturstieņi, logu apmales, sienas, slaucītas un mazgātas grīdas u.c. virsmas;
 • Kā arī regulāri veicam dezinfekciju klientu centros - galdus, durvju rokturus un citas virsmas.

 

Pārskats par izmaiņām sabiedriskā transporta sarakstos 2021. gadā

Pārskats par izmaiņām sabiedriskā transporta sarakstos 2020. gadā

 

 

20361862
Citi saziņas veidi