Atklāts konkurss “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja maršruts.””

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja maršruts.”” (identifikācijas Nr. RS/2023/1).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 1. marts plkst. 10.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94253

Būvprojektus un Darbu daudzumu sarakstu skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94253

Nolikums

Grozījumi nolikumā (27.01.2023.)

Grozījumi nolikumā (07.02.2023.)

Pielikums

Precizējoša informācija pretendentiem

Finanšu piedāvajumu apkopojums

Līgumslēdzējs: SIA “BaltLine Globe” (reģ. Nr. 40003780856).

Līguma summa: 27 300.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 18.04.2023.

Lēmuma datums: 23.03.2023.

20361862
Citi saziņas veidi