Kvalifikācijas sistēma

Kvalifikācijas sistēma “Viedbiļešu un viedkaršu piegāde” (identifikācijas Nr. RS/2023/44):

Kvalifikācijas sistēma “Krāsaino, melno un konstrukcijas metālu piegāde” (identifikācijas Nr. RS/2022/65):

Pieteikumu iesniegšanai netiek noteikts konkrēts termiņš un tos var iesniegt visā kvalifikācijas sistēmas uzturēšanas laikā. Pieteikums elektroniskā formā ir jāsūta uz Pasūtīja elektroniskā pasta adresi sekretariats@rigassatiksme.lv un tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

20361862
Citi saziņas veidi