Atklāts konkurss “Darbinieku veselības apdrošināšana”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu “Darbinieku veselības apdrošināšana” (identifikācijas Nr. RS/2021/54).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 27. oktobris plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/63413

Nolikumu skatīt šeit

Atbildes uz jautājumiem (08.10.2021.) skatīt šeit

Finanšu piedāvājumu apkopojumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: AAS “BALTA” (reģ. Nr. 40003049409).

Līguma summa: 2 240 000.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 01.01.2022.

Lēmuma datums: 17.12.2021.

20361862
Citi saziņas veidi