Atklāts konkurss "Ķīmisko produktu piegāde”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu “Ķīmisko produktu piegāde” (identifikācijas Nr. RS/2020/23).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 17. augusts plkst. 15:00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41016

Nolikumu skatīt šeit.

Nolikuma grozījumus skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju (pēc 28.07.2020.grozījumiem) skatīt šeit.

Finanšu piedāvājumu (pēc 28.07.2020.grozījumiem) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit.

Finanšu piedāvājumu apkopojumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs:SIA “Techpro” (reģ. nr. 41503059910)

Līguma slēgšanas datums: 07.01.2021. (iepirkuma 1., 3.daļa)

Līguma slēgšanas datums: 08.02.2021. (iepirkuma 2.daļa)

Līgumcena: 189 112,61 EUR bez PVN

20361862
Citi saziņas veidi