Atklāts konkurss “Kravas pašizgāzēju ar kravas kasti iegāde” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu “Kravas pašizgāzēju ar kravas kasti iegāde” (identifikācijas Nr. RS/2022/32).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 25. augusts, plkst. 16.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/83908

Nolikums

Grozījumi nolikumā (21.07.2022.)

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Atbildes uz jautājumiem (02.08.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (10.08.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (15.08.2022.)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

1.daļa

Līgumslēdzējs: SIA “Unimotors Latvia” (reģ. Nr. 40003889644).

Līguma summa: 359 286.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 06.10.2022.

Lēmuma datums: 20.09.2022.

2.daļa

Līgumslēdzējs: SIA “Unimotors Latvia” (reģ. Nr. 40003889644).

Līguma summa: 202 385.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 06.10.2022.

Lēmuma datums: 20.09.2022.

20361862
Citi saziņas veidi