Atklāts konkurss „ Par Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu teritorijas ikdienas uzturēšanu”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto atklāto konkursu “Par Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu teritorijas ikdienas uzturēšanu” (identifikācijas Nr. RS/2019/10).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 22.maijs, plkst. 14:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Nolikumu skatīt šeit. 

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit. 

Iepirkuma procedūras ziņojumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PILSĒTAS EKO SERVISS"”, reģistrācijas Nr. 40003633117.

Līguma slēgšanas datums: 26.06.2019. 

20361862
Citi saziņas veidi