Atklāts konkurss „ Par RP SIA “Rīgas satiksme” īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto atklāto konkursu “Par RP SIA “Rīgas satiksme” īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu” (identifikācijas Nr. RS/2019/21).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 01.jūlijs, plkst. 15:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Nolikumu skatīt šeit.

Apdrošināšanas atlīdzību statistiku skatīt šeit. 

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit. 

Pielikumus skatīt šeit un šeit. 

Līguma izpildītājs: Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40103942087.

Līguma slēgšanas datums: 15.09.2019. 

20361862
Citi saziņas veidi