Atklāts konkurss „ Par sabiedriskā transporta riepu piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto atklāto konkursu “Par sabiedriskā transporta riepu piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2019/45).

Informējam, ka pamatojoties uz Iepirkumu uzraudzības biroja 2020.gada 20.janvāra lēmumu Nr.4-2.2/19-20/3, tiks veikti grozījumi atklāta konkursa nolikumā un tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Lūdzam sekot līdzi informācijai RP SIA “Rīgas satiksme” mājaslapā un Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 21. februāris, plkst. 12:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29080

Nolikumu skatīt šeit.

Grozījumus skatīt šeit, šeitšeit un šeit.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeitšeit un šeit.

Finanšu piedāvājumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA “Marathon Ltd.” reģ.Nr. 40003162272.

Līguma slēgšanas datums: 12.03.2020.

20361862
Citi saziņas veidi