Atklāts konkurss „Par speciālo transportlīdzekļu piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto atklāto konkursu “Par speciālo transportlīdzekļu piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2016/36).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 20.februāris, plkst. 14:00.  

Visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863.  

Līguma izpildītājs: SIA “Pro lift” un SIA “SEB līzings” 

Līguma slēgšanas datums: 15.06.2017. 

Pasūtītāja kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja vietniece Rūta Šmite, tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv

20361862
Citi saziņas veidi