Atklāts konkurss „Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par automašīnu piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto atklāto konkursu “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par automašīnu piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2016/35).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 20.februāris, plkst. 14:30.    

Visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863.   

 

Nolikumu skatīt šeit.

Grozījumus skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit.

Pasūtītāja kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja vietniece Rūta Šmite, tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv.    

80001919
Citi saziņas veidi