Atklāts konkurss "Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par iekārtu un materiālu piegādi elektrosaimniecības vajadzībām"

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto konkursu "Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par iekārtu un materiālu piegādi elektrosaimniecības vajadzībām" (identifikācijas Nr. RS/2017/26)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 13. novembris, plkst. 14:00.  

Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties

Elektroniska piekļuve: Pasūtītāja interneta vietne www.rigassatiksme.lv, sadaļa “Iepirkumi un izsoles”;

Klātienē uz vietas: Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam informējot par ierašanos pa tel. +371 67104863 vai e-pastu: ruta.smite@rigassatiksme.lv.

Nolikumu skatīt šeit.

1. pielikumu skatīt šeit.

2. pielikumu skatīt šeit.

3. pielikumu skatīt šeit.

Iepirkumu procedūras ziņojumu skatīt šeit. 

Vispārīgās vienošanās projektu skatīt šeit. 

Pasūtītāja kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja vietniece Rūta Šmite, tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv.    

20361862
Citi saziņas veidi