Atklāts konkurss "Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par tramvaja sliežu un to stiprinājuma materiālu piegādi"

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto atklāto konkursu "Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par tramvaja sliežu un to stiprinājuma materiālu piegādi" (identifikācijas Nr. RS/2018/9)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 16.aprīlis, plkst. 15:00

Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties:

Elektroniska piekļuve: Pasūtītāja interneta vietne www.rigassatiksme.lv, sadaļa “Iepirkumi un izsoles”;

Klātienē uz vietas: Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam informējot par ierašanos pa tel. +371 67104863 vai e-pastu: ruta.smite@rigassatiksme.lv.

Nolikumu skatīt šeit. 

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit.

Iepirkuma procedūras ziņojumu skatīt šeit.

Vispārīgās vienošanās projekti: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.

 

Pasūtītāja kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja vietniece Rūta Šmite, tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv.  

20361862
Citi saziņas veidi