Atklāts konkurss “PAR TIESĪBĀM VEIKT RP SIA „RĪGAS SATIKSME” SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU ĪPAŠNIEKA CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS OBLIGĀTO APDROŠINĀŠANU”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu “PAR TIESĪBĀM VEIKT RP SIA „RĪGAS SATIKSME” SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU ĪPAŠNIEKA CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS OBLIGĀTO APDROŠINĀŠANU” (identifikācijas Nr. RS/2020/59).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 06. janvāris plkst. 15.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/48492

Nolikumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Apdrošināšanas saraksti:

Finanšu piedāvājumu apkopojumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle (reģ. Nr. 40103595216).

Līguma summa: 409 931.50 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 28.01.2021.

20361862
Citi saziņas veidi